فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

42اسلاید

اهداف تحقیق

 

žتعیین میزان هر کدام از مؤلفه‏های سرمایه‏ی‏ اجتماعی: (ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی و یکپارچگی)ی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان.

 

žتعیین میزان استفاده از انواع فعاليت هاي فراعتی ( آموزشی پژوهشی، فرهنگی اجتماعی، شخصی خانوادگی و تفریحی ورزشی) در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

 

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور آموزشی پژوهشی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

 

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور فرهنگی اجتماعی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

 

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور شخصی و خانوادگی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

 

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور ورزشی تفریحی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

 

žتعیین تفاوت بین میانگین استفاده از انواع  فعاليت هاي فراغتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان بر اساس ویژگی‏های جمعیت شناختی (جنس، سن،  مرتبه علمی، نوع تخصص و سابقه خدمت).

 

žتعیین تفاوت بین میانگین سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان بر اساس ویژگی‏های جمعیت شناختی (جنس، سن،  مرتبه علمی، نوع تخصص و سابقه خدمت).
روش تحقیق
žنوع تحقیق براساس جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است و براساس هدف تحقیق از نوع کاربردی است.
ž
žدر این تحقیق متغیر پیش بین سرمایه اجتماعی بود. برای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی، از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل (SCAT) استفاده به عمل آمد.  برای محاسبه پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت كه ضريب 0/94 بدست آمد.
ž
žدر این تحقیق متغیر ملاک نحوه گذران اوقات فراغت بود. برای سنجش چگونگی اوقات فراغت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده به عمل آمد. برای سنجش پایایی، آلفای کرونباخ  0/82 بدست آمد.
ž
žبرای بررسی روایی پرسشنامه ها با نظرخواهی  از صاحب نظران، در اختیار  8 نفر از استادان و متخصصین فن قرار گرفت و پس از تایید و انجام اصلاحات لازم، برای پاسخ گویی بین آزمودنی ها توزیع شد.

 

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Social-Capital_741215_3287.zip722.4k