فروشگاه فایل آراد

کاملترین فروشگاه درتمامی رشته های تحصیلی .دانشگاهی و پزشکی

pic1 pic2 pic3 pic4 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

برای گزارش مشکل.شکایت یا تخلف لطفابه آيدي answeringfiles@درتلگرام پيام دهيد، پاسخگوی شما در24ساعت شبانه روز هستیم.تشکر

پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

20اسلاید

 

موضوع کنفرانس:پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

 
 
„نسخه ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاي ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ  دارو ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر را ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد..
„ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮب ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت  abbreviation  ﮐﺎﻣﻼً  ﻣﻤﻨﻮع  ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻢ دارو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
„برای ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد:
„ﺳﻄﺢ اول، :ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ براساس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺎﺷﺪ، اﺳﻢ درﻣﺎﻧﮕﺮ،اﺳﻢ دارو و....
„سطح دوم ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﮐﺸﻮري :ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺑﺮي ﺧﻮدش ﻣﻘﺮراﺗﯽ دارد ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻫﺮ داروﯾﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ
„ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﮑﺮدن ﺳﺮم ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ یا مقررات بیمه
 
 
„اندازه اغلب نسخ، حدود نصف یک صفحه A4 می باشد.
„۱ - مشخصات پزشک : شامل نام و نام خانوادگی همراه با شماره نظام پزشکی است، پزشکان متخصص می توانند نام تخصص مربوط به خود را نیز ذکر نمایند و بعد از آن آدرس مطب نوشته شود.
2-
 
 


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
9052_2055718_6979.zip1.9 MB

پاورپوینت بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

پاورپوینت بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده   پاورپوینت بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده 15اسلاید   اهمیت مسئله خانواده اولین واحد اجتماعى و یکى از بنیادى ترین نهادهاى اجتماعى است که در طول تاریخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغییر شده است. دگرگونى هاى اجتماعى و تحول در الگوهاى زندگى جوامع شهرى و ورود زنان به اجتماع، موجب تغییر و تحول در مفهوم نقش و توزیع نقش هاى جنسیتى و به تبع آن، توزیع قدرت در خانواده شده است. خانواده کانونى ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش     33اسلاید   اهمیت و ضرورت  تربیت امری اجتماعی است. لذا مطالعه و شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی موجود در محیط اجتماعی است. فهم درست تر و سنجیده تر رفتار انسان در موقعیت های اجتماعی مستلزم استفاده از رویکردهای میان رشته ای یا چند رشته ای است درک دانشجویان نسبت به جامعه شناسی آ.پ امکان فهم عمیق و واقع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت لیست جانشینی مواد غذایی برای بیماران دیابتی

پاورپوینت لیست جانشینی مواد غذایی برای بیماران دیابتی پاورپوینت لیست جانشینی مواد غذایی برای بیماران دیابتی     52اسلاید فهرست:   فهرست جانشینی مواد غذایی  برای بیماران دیابتی   —فهرست انواع نان و موادغذایی  —هر واحد(Exchange)این فهرست، حاوی15گرم کربوهیدرات،3گرم پروتئین،مقدار ناچیزی(1-0گرم)چربی است و80کیلوکالری انرژی است. —موادغذایی تهیه شده از دانه کامل،حاوی2گرم فیبرغذایی درهرواحد هستند. —به طورکلی نصف لیو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فیزیولوژی سلول Cell physiology

پاورپوینت فیزیولوژی سلول Cell physiology پاورپوینت فیزیولوژی سلول Cell physiology       93اسلاید همراه باتصویر   • فیزیولوژی علمی است که درمورد نحوه عملکرد قسمتهای مختلف بدن صحبت میکند •سلول :کوچکترین واحدتشکیل دهنده بدن موجودزنده است که قادربه انجام فعالیتهای حیاتی است.این فعالیتها شامل تغذیه،تنفس، متابولیسم،دفع،رشد وتکثیرمی باشد.بیش از 100تریلیون سلول در بدن وجود دارد.گویچه های قرمز فراوانترین سلول بدن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت بازسازی سازندگی اصول تربیت فصل ششم کتاب مبانی و اصول تعلیم وتربیت محمد جعفر مهدیان

پاورپوینت بازسازی سازندگی اصول تربیت فصل ششم کتاب مبانی و اصول تعلیم وتربیت محمد جعفر مهدیان	پاورپوینت بازسازی سازندگی اصول تربیت فصل ششم کتاب مبانی و اصول تعلیم وتربیت محمد جعفر مهدیان   14اسلاید فصل هفتم پاورپوینت بازسازی سازندگی اصول تربیت فصل ششم کتاب مبانی و اصول تعلیم وتربیت محمد جعفر مهدیان   رویکرد آینده پژوهی • ما با پذیرفتن اینکه اصول فی نفسه تغییر پذیروکشف شدنی هستندباید به دنبال باید ها و نباید هایی باشیم که با شرایط و نیازهای انسانهای امروزبه مقتضایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت اصول تربیت از لحاظ عناصرمتشکله آن فصل 5 کتاب مبانی و اصول تعلیم وتربیت محمد جعفر مهدیان

پاورپوینت اصول تربیت از لحاظ عناصرمتشکله آن فصل 5  کتاب مبانی و اصول تعلیم وتربیت محمد جعفر مهدیان	پاورپوینت فصل 5  کتاب مبانی و اصول تعلیم وتربیت محمد جعفر مهدیان     10اسلاید   فصل 5 اصول تربیت از لحاظ عناصرمتشکله آن آموزش و پرورش علم به اصول است. • امیرمومنان علی (ع) می فرماید: علم تورا راهنمایی می کند اما عمل تورا به هدف می رساند. • توجه به اصول در هرکاری مهم و ضروری است.               ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان