فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت
pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت حسابداری پیمانکاری

پاورپوینت حسابداری پیمانکاری

 

19اسلاید

چکيده محتواي فابل:

روشهاي شناسايي سود پيمان هاي بلند مدت


روش کارتکميل شده:Completed-Contract Method

دراين روش،درآمد،هزينه و سود ناخالص پيمان هنگامي شناسايي مي شود که کل پيمان يا بخش عمده اي ازآن تکميل شده وتنها کارهاي جزيي آن باقي مانده باشد.چون درتاريخ تحويل موقت،عمليات موضوع پيمان اجراء شده و مخارج باقيمانده واحتمال خطرازنظرمبلغ ناچيزاست،کارازنقطه نظرپيمانکار پايان يافته تلقي مي شود.

 


روش درصد پيشرفت کار:  Percentage-of-Completion Method

دراين روش درآمد،هزينه وسود ناخالص پيمان بتدريج،به تناسب پيشرفت(يا درجه تکميل) پيمان درپايان هردوره مالي اندازه گيري وشناسايي مي شود.دراين روش چنانچه برآورد مخارج لازم براي تکميل پيمان به شکل معقولي امکان پذير باشد شناسايي سود ناخالص پيمان درپايان هردوره مالي بترتيب زيرانجام مي گيرد:

برآورد کل درآمد يامبلغ پيمان
برآورد کل هزينه پيمان
برآورد کل سود ناخالص پيمان
اندازه گيري ميزان پيشرفت کار
محاسبه مبلغ درآمد،هزينه وسود ناخالص دوره جاري پيمان
 
روش درصد پيشرفت کار:شناسايي سود پيمان

 مبلغ کارهاي جديد + مبلغ اوليه پيمان= برآورد کل درآمد يا مبلغ پيمان

جريمه تاخير- تعديلات+ تغييرمقادير کارها+

1- تغيير مقاديرکارهنگامي جزء درآمد پيمان به حساب مي آيد که پيمانکار:

الف- نسبت به تصويب اين تغييرات مطمئن باشد و

ب- مبلغ درآمد ناشي ازاين تغييرات را بتواند به نحوي معقول اندازه گيري کند.

2- مبلغ مورد مطالبه پيمانکاردرنتيجه تغييرات مفاد قرارداد وتعديل آحاد بهاي کاربراساس فهرست بهاء ويا سايرشاخصهاي مورد توافق مي باشد.

3- خسارت يا جريمه ناشي ازتاخيردرتکميل پيمان يا سايرعلل،موجب کاهش درآمد پيمان خواهد شد.

 

 

برآورد باقيمانده هزينه هاي   + هزينه هاي واقعي = برآورد کل هزينه پيمان

 لازم براي تکميل پيمان

درصورتي که برآورد باقيمانده هزينه هاي لازم براي تکميل پيمان بين دو مبلغ محدود باشد مبلغي که به سود کمتري مي انجامد بايد انتخاب شود.

 

محاسبه درآمد،هزينه وسود ناخالص دوره جاري پيمان

محا سبه پيشرفت کار:

ميزان پيشرفت کاررا مي توان براساس وروديهاي پيمان مانند:

مخارج انجام شده
ساعات کارمصرف شده
مبلغ دستمزد
ويا مقدار مواد مصرفي محاسبه نمود.

و يا برحسب خروجيهاي پيمان مانند:

کيلومتر
تن
تعداد واحدهاي توليد شده ويا
ارزش افزوده تعيين کرد.

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file268_1857064_3015.zip71.1k

آخرین محصولات فروشگاه