فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت
pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 5 داراييهاي ثابت مشهود

دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 5 داراييهاي ثابت مشهود

34اسلاید

چکيده محتواي فايل:

 

استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 5

                                                   داراييهاي ثابت مشهود

مقدمه

هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويزنحوه‌حسابداري‌داراييهاي‌‌ثابت مشهود       است تا‌ استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي بتوانند اطلاعات مربوط            به  سرمايه‌گذاري واحد گزارشگر دراين داراييها وتغييرات آن را        تشخيص دهند.

 

                           دامنه کاربرد

 

 

 

اين‌ استاندارد بايد درمورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود بكارگرفته‌ شود،          به جز در موارد زیر:

الف. به موجب استانداردي ديگر،نحوه حسابداري متفاوتي مجازياالزامي شده باشد.

ب . داراييهاي مورد نظر. مرتبط با میراث ملی  (بناها و اثار تاریخی وهنری)  باشد.

 

اين استاندارد براي موارد زير كاربرد ندارد:

الف. داراييهاي زيستي غيرمولد مرتبط با فعاليتهاي كشاورزي؛

ب . حق امتياز معادن، ذخاير مواد معدني مانند نفت وگاز طبيعي و منابع مشابهي          كه احيا شونده نيست.

با اين حال ، اين استاندارد براي داراييهاي ثابت مشهود مورد استفاده در توسعه يا     نگهداري داراييهاي مندرج در بندهاي ” الف“ و ” ب“ كاربرد دارد.

 

تعاریف

دارای ثابت مشهود

 

 دارايي‌   ثابت‌ مشهود  به‌  دارايي‌ مشهودي‌    اطلاق‌  مي‌شود   كه :

الف ‌. به ‌منظوراستفاده‌ در توليد يا عرضه‌ كالاها يا خدمات‌ ، اجاره‌ به‌                                ديگران‌يابراي‌ مقاصد اداري‌ توسط‌ واحدگزارشگر نگهداري مي‌شود،و

ب‌.  انتظار رود  بيش‌ از  يك‌  دوره‌  مالي‌ مورد  استفاده‌  قرار گيرد .

 

 

مبلغ دفتری

مبلغي كه دارايي پس از كسر استهلاك انباشته و زيان كاهش ارزش انباشته مربوط، به آن مبلغ در ترازنامه منعكس مي شود

 

ارزش باقیمانده

مبلغ برآوردي كه واحد گزارشگر در حال حاضر مي تواند از واگذاري دارايي پس ازكسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد،با اين فرض      كه دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.

 

مبلغ استهلاك پذير

بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده پس ازكسر ارزش باقيمانده آن

ارزش اقتصادي

 

ارزش فعلي خالص جريانهاي نقدي آتي يا خالص ارزش خدما ت ناشي ازكاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن يا مبلغ مورد انتظار براي تسويه يك بدهي.

 

خالص ارزش فروش

مبلغ وجه نقد يا معادل آن كه ا ز طريق فروش دارايي در شرايط عادي  و  پس از كسر  كليه هزينه هاي مرتبط با فروش حاصل مي شود

 

مبلغ بازيافتني

 

خالص ارزش فروش يا ارزش اقتصادي يك دارايي،هركدام كه بيشتر است.

 

ارزش منصفانه

 

مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده اي مطلع و مايل مي توانند در معامله اي حقيقي و در شرايط عادي ، يك  دارايي را  در  ازاي  مبلغ  مزبور  با يكديگر  مبادله  كنند

 

شناخت

يك‌  قلم‌  دارايي‌ ثابت‌ مشهود زماني‌ به‌ عنوان‌ دارايي‌ شناسايي‌ مي‌شود كه‌ :

الف‌   . جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي ‌ مرتبط‌ با دارايي‌  به‌درون‌  واحدگزارشگر‌      محتمل‌ باشد ، و

ب‌ . بهاي‌ تمام‌ شده‌ یاارزش منصفانه دارايي‌ برای واحد گزارشگر، به گونه‌ای اتكاپذيرقابل‌ اندازه‌گيري‌ باشد.

 

                                  

 

 

-قطعات يدکي و ابزار تعميراتي  معمولاً به عنوان موجودي  محسوب   و در زمان مصرف به‌ عنوان هزينه شناسايي  مي‌شود. اما هرگاه بتوان آنها را  تنها در ارتباط با يک قلم دارايي ثابت مشهود  به کار گرفت اين اقلام  به  عنوان دارايي ثابت مشهود محسوب می شود.

-تحصيل داراييهاي ثابت مشهودبراي مقاصدزيست محيطي ياايمني(دستگاه اطقای حریق) ممکن است براي تحصيل منافع اقتصادي آتي ساير داراييهاي واحد گزارشگرضروري باشد ، بنابراين اين دارايي ها واجد شرايط شناخت به عنوان دارايي مي باشند.

- تجهیزات نظامی  معمولا  واجد  شرایط  داراییهای  ثابت مشهود   هستند

 

اندازه گيري دارايي ثابت مشهود

 

يك‌ قلم‌  دارايي‌ ثابت‌  مشهود  كه‌ واجد شرايط‌  شناخت‌ به‌ عنوان‌ دارايي‌ باشد، بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود.

 

در مواردی که یک دارایی ازطریق  عملیات غیر مبادلعه ای تحصیل می شود ،باید  به  ارزش منصفانه درتاریخ تحصیل اندازه گیری شود

 

اجزاي بهاي تمام شده

 

اجزاي تشکيل دهنده بهاي تمام شده عبارتند از:

-قيمت خريد شامل عوارض گمرکي و مالياتهاي غير قابل استرداد خريد، پس از کسر تخفيفات تجاري

-هرگونه مخارج مرتبط که براي رساندن  دارايي به وضعيت  قابل بهره برداري تحمل مي شود

-برآورد اوليه مخارج پياده‌سازي و برچيدن دارايي وبازسازي محل  آن براساس ارزش فعلی ان مخارج در زمان تحصیل دارایی (برای مثال بازسازی زمین مورد استفاده جهت استخراج مواد معدنی به حالت اولیه در پایان فعالیت) براساس ارزش فعلي آن مخارج در زمان تحصيل دارايي

 

نمونه‌هايي‌ از مخارج‌ مرتبط‌  بادارایی

 

-هزينه حقوق و مزاياي کارکناني که بطور مستقيم در ساخت دارايي ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند.

-مخارج آماده‌سازي محل نصب،

-مخارج حمل و نقل اوليه،

-مخارج نصب و مونتاژ،

-مخارج  توليد آزمايشي دارايي، پس از کسرخالص  عوايد حاصل از فروش اقلام توليد شده،

-حق‌الزحمه خدمات فني و حرفه‌اي، و

-مخارج سربار عمومي مرتبط بارساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري مانند حقوق مدير پروژه‌هاي سرمايه‌اي

 

توقف شناسایی مخارج در مبلغ دفتری دارایی ثابت مشهود

 

شناسايي مخارج در مبلغ دفتري دارايي ثابت مشهود زماني متوقف مي‌شود که دارايي به وضعيت و شرايط لازم براي بهره‌برداري رسيده باشد. بنابراين مخارج تحمل شده از بابت استفاده ياجابجايي يک دارايي ثابت مشهود به مبلغ دفتري  آن افزوده نمي‌شود. نمونه این مخارج به شرح زیراست

 

الف. مخارج تحمل شده براي يك دارايي ثابت مشهود كه عليرغم آماده بودن براي بهره برداري،  هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است يا در سطحي  پايين تر از ظرفيت كامل فعاليت مي كند،

ب . زيانهاي عملياتي اوليه كه قبل از رسيدن به سطح عملكرد  برنامه ريزي شده دارايي تحمل مي گردد، و

پ . مخارج جابجايي ياتجديد سازمان تمام يا بخشي ازعمليات واحدگزارشگر

 

 

اندازه‌گيري بهاي تمام شده

بهاي تمام شده دارايي ثابت مشهود  عبارتست از:

خرید نقدی:←معادل قيمت نقدي آن در تاريخ شناخت

خرید در مدتي‌ بيش‌ از شرايط‌ معمول‌ خريد اعتباري‌: ←تفاوت‌ بين‌  قيمت‌ نقدي‌و مجموع مبالغ‌ پرداختي‌ طي‌ دوره‌ اعتباربه عنوان‌ هزينه‌ تأمين‌ مالي‌ شناسايي‌ مي‌شود، مگر اين‌ كه‌ چنين هزينه‌اي ، براساس‌ الزامات‌  استاندارد حسابداری مخارج  تامین مالی به  ‌حساب‌  دارايي‌     منظور شود


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file997_1787479_3024.zip193.8k

آخرین محصولات فروشگاه