فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت درس نیرو مقطع دبستان

پاورپوینت درس نیرو مقطع دبستان پاورپوینت درس نیرو مقطع دبستان     74اسلایدهمراه باتصویر     •نیرو: •تماسی •اصطکاک •کشسانی فنر •مقاومت هوا •غیر تماسی •مغناطیسی •الکتریکی •گرانشی   نیرو: ¨یکای اندازه گیری نیرو ( نیوتن، N ) ¨ ¨ ¨نیرو یک کمیت برداری است .یعنی...     نیروی متوازن: ¨اگر نیرو هایی که بر یک جسم وارد می ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت درس دستگاه هورمونی مقطع دبستان

پاورپوینت درس دستگاه هورمونی مقطع دبستان پاورپوینت درس دستگاه هورمونی     23اسلایدهمراه باتصویر   دستگاه هورمونی گروهی از سلولها یا غدد که هورمون تولید می کنند.   ترکیبات شیمیایی ترکیبات شیمیایی که از غدد ترشح می شود ودر خون می ریزد و به اندام هدف می رسد وفعالیت آن را تنظیم می کند.   اندام هدف مجموعه ای از سلول ها که به یک هورمون حساسند.   تنظیم رشد غده : هیپوفیز   اندام هدف: انتهای استخوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس گیاهان مقطع دبستان

پاورپوینت درس گیاهان مقطع دبستان پاورپوینت درس گیاهان     48اسلایدهمراه باتصویر خود را در یک دنیای بدون گیاه تصور کنید، این دنیا چگونه است؟   •گیاه برای فتوسنتز به چه چیزی نیاز دارد؟ •هرکدام از این مواد را از کجا می گیرد؟ •چگونه؟ •این مواد چگونه ازریشه به برگ می رود؟ •بااین مواد گیاه چه چیزی می سازد؟ •این مواد به کجا میرود؟ •چگونه؟   فعالیت •طراحی آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس دستگاه عصبی مقطع دبستان

پاورپوینت درس دستگاه عصبی مقطع دبستان   پاورپوینت درس دستگاه عصبی 31اسلایدهمراه باتصویر   دستگاه عصبی:  مرکزی: مغز نخاع محیطی:اعصاب حسی و اعصاب حرکتی   کار دستگاه عصبی: مرکزی: کنترل فعالیت های ارادی وغیرارادی بدن   محیطی:                              &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس درون اتم مقطع دبستان

پاورپوینت  درس درون اتم مقطع دبستان پاورپوینت درون اتم     33اسلاید همراه باتصویر   ارزشیابی آغازین žموادی که در اطراف ماست از چه چیزی ساخته شده است؟ žاتم از چه چیزی ساخته شده است؟ žجای هر کدام از این ذرات در اتم کجاست؟ žبار هر کدام از این ذرات چیست؟ ذرات سازنده اتم žمواد              :            اتم ž ž žاتم   :     &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(6):