فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت
pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت معاد و جاودانگی انسان درس دهم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت معاد و جاودانگی انسان درس دهم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی	پاورپوینت معاد و جاودانگی انسان درس دهم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی   25اسلاید   کلیات: معنای معاد اهمیت معاد منابع شناخت در باب معاد اهتمام قرآن کریم به مسئله معاد وابستگی معاد به روح نمونه های مشابه معاد براهین عقلی معاد انگیزه انکار معاد انواع معاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت برهان نظم درس ششم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت برهان نظم درس ششم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی	  پاورپوینت برهان نظم درس ششم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی   14اسلاید   از دانشجو انتظار داریم بعد از اتمام این درس به اهداف ذیل نایل شود: دو احتمال علت نظم عالم را بیان کند.   برهان نظم را تقریر کند. با تعریف نظم آشنا شود. برهان هدفمندی را تقریر کند. برهان نظم از موارد جزیی را تقریر کند. برهان هماهنگی در کل عالم را تقریر کند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت مسئلــه شــــرّ درس نهم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت مسئلــه شــــرّ درس نهم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی	  پاورپوینت مسئلــه شــــرّ درس نهم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی 8اسلاید   اقسام شرّ: شرّ اخلاقی شرّ طبیعی   تعریف و اقسام شرّ: تعریف شرّ گرچه شرّ، مفهومی بدیهی و روشن دارد ولی  برای شناخت بهتر مفهوم آن بهتر است به ذکر مصادیق آن پرداخت. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت امکان شناخت و راه های شناخت صفات خدا درس هفتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت امکان شناخت و راه های شناخت صفات خدا درس هفتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی	  پاورپوینت امکان شناخت و راه های شناخت صفات خدا درس هفتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی   16اسلاید   از دانشجو انتظار داریم بعد از اتمام این درس به اهداف ذیل نایل شود: دیدگاه تعطیل را نقد و بررسی کند. دیدگاه تشبیه را نقد و بررسی کند. دیدگاه تجرید را نقد و بررسی کند. راه های شناخت صفات خدا را توضیح دهد. توقیفی بودن اسما و صفات الهی را توضیح دهد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت برهان علّی درس پنجم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

 پاورپوینت برهان علّی درس پنجم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی	 پاورپوینت برهان علّی درس پنجم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی       14اسلاید   از دانشجو انتظار داریم بعد از اتمام این درس به اهداف ذیل نایل شود: برهان علی را تقریر کند. با تعریف علت و معلول آشنا شود. با تعریف علت فاعلی آشنا شود.   اصل علیت را توضیح دهد.   معلولیت عالم را اثبات کند.   امتناع دور و تسلسل را توضیح دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(11):

آخرین محصولات فروشگاه