فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت
pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت استراتژی مدیریت ریسک

پاورپوینت استراتژی مدیریت ریسک پاورپوینت استراتژی مدیریت ریسک 19اسلاید تعریف ریسک   ترکیبی ( یا تابعی ) از احتمال خسارت (اعم از جانی، مالی،اعتباري و زیست محیطی) و پیامدهاي ناشی از وقوع یک رویداد  می باشد . این مفهوم در منابع مختلف با تعابیر گوناگون ارائه شده است و بیشتر دربرگیرنده مفهوم ریسک خطر (Hazard Risk)  یا ریسک ایمنی سازمان است . به عنوان مثال مفهوم ریسک در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست، به  شرح ز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

پاورپوینت حاکمیت شرکتی پاورپوینت حاکمیت شرکتی     67اسلاید   طیف تعاریف حاکمیت شرکتی l بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی ، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ‌ ً د ر مورد   هدایت   کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری وحل مساله

پاورپوینت تصمیم گیری وحل مساله پاورپوینت تصمیم گیری وحل مساله     26اسلاید مقدمه همه مدیران بافراگردتصمیم گیری سروکاردارندزیراحرفه آنان چنین اقتضا می کند. اغلب مدیران ازتحلیل اینکه، چگونه یک تصمیم رااتخاذمیکنند،ناتوانند. تصمیم گیری ومدیریت را می توان مترادف دانست. با وجود اینکه تصمیم گیری به کلیه وظایف مدیریتی مربوط می شود، ولی اینکار اساس برنامه ریزی به شمارمی رودزیرا می توان گفت برنامه ای وجودنداردمگر اینکه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشي (Educational Planning)

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشي (Educational Planning) پاورپوینت برنامه ریزی آموزشي (Educational Planning)     47اسلاید   •فرايندي است كه در زمان آماده سازی يك فعاليت آموزشي طي مي شود. • وجود يک چارچوب مشخص و نظام مند براي ‌تنظيم اهداف يادگيري، تهيه محتواي آموزشي و انتخاب روش هاي آموزشي مناسب • تصميم گيري در مورد آنچه كه قرار است در طی يک فعاليت آموزشی به دست آيد و نحوه به دست آوردن آن •پیش بینی روشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت سازماندهی وطراحی سازمان

پاورپوینت سازماندهی وطراحی سازمان   پاورپوینت سازماندهی وطراحی سازمان   45اسلاید   •وظیفه سازماندهی وطراحی سازمان درشماروظایف بسیارمهم مدیران قرارمی گیرد زیرا طراحی سازمان میزان انعطاف پذیری سازمان درمقابل تحولات محیطی رامعین می سازد وسایروظایف مدیریت راتحت تاثیر خود قرارمی دهد. •انتخاب روش دسته بندی خرده واحدهای اداری،به منزله حاصل فراگرد طراحی واحدهای سازمانی،به نگرش مدیروطراح بستگی دارد. •بندر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(2):

آخرین محصولات فروشگاه