فروشگاه فایل آراد

کاملترین فروشگاه درتمامی رشته های تحصیلی .دانشگاهی و پزشکی

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. برای دریافت لینک بازاریابی فایل ها لطفا پیام دهید .سپاسگزاریم

پاورپوینت روابط اکلوزالی درپروتز کامل دندان

پاورپوینت روابط اکلوزالی درپروتز کامل دندان پاورپوینت روابط اکلوزالی درپروتز کامل دندان 45اسلایدبه زبان انگلیسی همراه باتصویر   Occlusal scheme in complete denture Occlusal scheme   } Neutrocentric occlusion } Lingualized occlusion } Non anatomic occlusion (Monoplane occlusion with balance) } Linear occlusion } Balanced occlusion   Neutrocentric occlusion : Neutrocentric occlusion is at the far right of th ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت درمان پالپ دندانهای شیری و دائمی جوان

پاورپوینت درمان پالپ دندانهای شیری و دائمی جوان پاورپوینت درمان پالپ دندانهای شیری و دائمی جوان     58اسلایدهمراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد دندانهای دائمی نابالغ Immature Permanent Teeth ´ ´ دندانهایی هستندکه در آنها تکامل ریشه و بسته شدن آپکس هنوز تکمیل نشده است. ´ این دندانها از سن شش سالگی تا سه سال پس از رویش مولر سوم وجود دارند.   پالپیت بازگشت پذیر ´ ´ درمانهای پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت بازسازی، تقویت و پیوند استخوان مبحث دندان جلسه دوم

پاورپوینت بازسازی، تقویت و پیوند استخوان مبحث دندان جلسه دوم   پاورپوینت بازسازی، تقویت و پیوند استخوان مبحث دندان جلسه دوم 57اسلاید همراه باتصویر به زبان انگلیسی   بازسازی، تقویت و پیوند استخوان – جلسۀ دوم Bone reconstruction, augmentation and graft     CAUSES OF BONELOSS žInflammation žTraumatic injury žPathologic lesion žPhysiologic- Ageing (Atrophy) žCongenital malformation       Strategies for increas ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت بازسازی، تقویت و پیوند استخوان مبحث دندان جلسه اول

پاورپوینت بازسازی، تقویت و پیوند استخوان مبحث دندان جلسه اول پاورپوینت بازسازی، تقویت و پیوند استخوان مبحث دندان جلسه اول     26اسلاید همراه باتصویر به زبان انگلیسی   بازسازی، تقویت و پیوند استخوان Bone reconstruction, augmentation and graft   Autograft ▪Gold standard Osteogenic Osteoinductive {Rich of BMP} Osteoconductive ▪Disadvantage Inadequete amounts Donor site morbidity ----------------------------------- [ Intra oral ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(3):