فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین   پاورپوینت زنبورداری به روش نوین   220اسلاید همراه باتصاویر   کندوی زنبورعسل ازسه زنبورتشکیل میشود. ملکه نر کارگر —زنبورملکه زنبورملکه مادرکلنی است وفردوتک است واگرملکه ی دیگری به کندویش برود انرا میکشد.ملکه اگردرکنارزنبورکارگرباشدزنده میماندچون به علت داشتن زبان کوچکش قادربه غذا خوردن نیست.وزنبوران کارگرغذای ملکه رامیدهند.درشکل اول جنگ ملکه ها درشکل دوم غذادادن ملکه درشکل س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

دانلود پژوهش مطالعه و مقايسه تاثير ساعات مختلف سرمادهي بر جوانه زني و رشد رويشي دانهالهاي بادامي ريز و سرخس

دانلود پژوهش مطالعه و مقايسه تاثير ساعات مختلف سرمادهي بر جوانه زني و رشد رويشي دانهالهاي  بادامي ريز و سرخس   دانلود پژوهش مطالعه و مقايسه تاثير ساعات مختلف سرمادهي بر جوانه زني و رشد رويشي دانهالهاي  بادامي ريز و سرخس   5صفحه       فرمت وورد word عنوان پژوهش: مطالعه و مقايسه تاثير ساعات مختلف سرمادهي بر جوانه زني و رشد رويشي دانهالهاي        بادامي ريز و سرخس   زمان شروع پژوهش: آبانماه 13   هدف از انجام پژوهش: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود دستورالعمل استاندارد توليد نهال پسته

دانلود دستورالعمل استاندارد توليد نهال پسته دانلود دستورالعمل استاندارد توليد نهال پسته     6صفحه   فرمت ووردdoc    word     شرايط آب و هوايي مناسب نهالستان: ارتفاع از سطح دريا 900 تا 1800 متر رطوبت در فصل رشد 25 تا 45 درصد دما در فصل رشد 25 تا 35 درجه سانتي گراد   شرايط آبي- خاكي مناسب نهالستان: خاك لومي شني با عمق حداقل يك متر Ec خاك كمتر از 8 دسي زيمنس بر متر Ec آب آبياري كمتر از 4000 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله آفلاتوكسين پسته: راههاي جداسازي پسته هاي آلوده در مرحله فرآوري

دانلود مقاله آفلاتوكسين پسته: راههاي جداسازي پسته هاي آلوده در مرحله فرآوري دانلود مقاله آفلاتوكسين پسته: راههاي جداسازي پسته هاي آلوده در مرحله فرآوري     7صفحه    فرمت وورد word     آفلاتوكسين پسته: راههاي جداسازي پسته هاي آلوده در مرحله فرآوري         آفلاتوکسينها سمومي هستند که توسط گروهي از قارچهاي آسپرژيلوس بر روي بسياري از محصولات کشاورزي توليد مي شوند. با وجود وفور بسيار كمتر قارچهاي توليد کننده آفلاتوکسين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته   دانلود مقاله سن ها ي  زيان آور پسته     16صفحه   فرمت word ووردdoc     سن ها ي زيان آور پسته     مقدمه:     در باغهاي پسته كشور آفات متنوعي از گروهاي مختلف جانوران و بويژه حشرات نظير سوسك ها، پروانه ها، زنبور ها و آفات مكنده (نظير پسيل ها، زنجره ها، شته ها، كنه هاي آزاد و اريوفيد، انواع شپشك ها، سن ها و سنك ها) به قسمتهاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(14):