فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات فروش و درآمدها ودریافتها(وجوه نقد)

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات فروش و درآمدها ودریافتها(وجوه نقد) دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات فروش و درآمدها ودریافتها(وجوه نقد) فرموله شدن نشریه150سازمان حسابرسی درخصوص حسابرسی داخلی کنترل های داخلی : تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها    فرموله شدن نشریه150سازمان حسابرسی درخصوص حسابرسی داخلی   کنترل های داخلی : تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودفایل اکسل لیست تعدیل مالیات حقوق سال مالی96 مطابق باآخرین اصلاحات وبخشنامه های مالیاتی

دانلودفایل اکسل لیست تعدیل مالیات حقوق سال مالی96 مطابق باآخرین اصلاحات وبخشنامه های مالیاتی  نام موسسه حقوق مشمول مالیات پرداهتی درماههای مختلف ثبت شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودفایل اکسل فرمت قرارداد قانون کار

دانلودفایل اکسل فرمت قرارداد قانون کار   اين قراردادبه موجب ماده 10قانون كارجمهوري اسلامي ايران وتبصره 2الحاقي به ماده 7قانون كارموضوع بندالف ماده 8قانون رفع برخي ازموانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی بین کارفرما و کارگرمنعقد میگردد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودفایل اکسل موارد مشمول بیمه ومالیات

دانلودفایل اکسل موارد مشمول بیمه ومالیات ی از کارها و مشاغل بسیار سخت و جذاب در حوزه مالی و حسابداری هر شرکتی،بخش پرسنلی و حقوق و دستمزد  می باشد که علاوه بر سرو کار داشتن با پرسنل شرکت،با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از نگرانی هایی که پرسنل شاغل در واحد حقوق و دستمزد دارند عوامل حقوقی است و اینکه کدامیک از این عوامل بیمه پذیر هستند و کدامیک از آنها مالیات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(8):