محبوبترین محصولات

دانلود دستورالعمل سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه فرمتdoc

  دانلود دستورالعمل سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه 9صفحه هدف: هدف از اين رويه ، برقراري يك سيستم مشخص و مدون جهت انجام به موقع و صحيح آزمايشات و توليد محصول با كيفيت مطلوب و برآورده كردن نياز مشتريان مي باشد محدوده اعتبار : اين رويه جهت آزمايشگاه واحد كيفيت شرکت شب شکن كاربرد دارد . شرح مسئوليتها: 1-3 مسئول آزمايشگاه : مسئوليت اجراي اين روش را برعهده دارد . 2-3- مدير كيفيت : مسئوليت نظارت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود دستورالعمل کدگذاري اسناد و مدارک فرمتdoc

دانلود دستورالعمل کدگذاري اسناد و مدارک 3صفحه هدف: يکپارچه سازي اسناد و مدارک کيفي به منظور تسهيل در شناسايي و کنترل دقيق اسناد و مدارک جهت جلوگيري از استفاده اسناد نامعتبر و منسوخ شده دامنه کاربرد: کليه اسناد و مدارک مرتبط با سيستم مديريت کيفيت شرح مسئوليتها: حسن اجراء: مدير کيفيت تخصيص کد به اسناد و مدارک و ثبت آنها در فرمهاي مربوطه – اعتباردهي به مدارک واژگان تعاريف: ندارد &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود دستورالعمل ايمنی و بهداشت فرمتdoc

دانلود دستورالعمل ايمنی و بهداشت 3صفحه هدف : پياده سازي سيستمي به منظور تحت کنترل درآوردن شرايط ايمني ، بهداشتی و محيطي کارخانه و سعی در انطباق آن با قوانين ايمني دولتي و بين المللي . 2- محدوده اعتبار : اين دستورالعمل ، کليه محيط هاي کاري درون سازمان را در بر مي گيرد . 3- مسئوليتها :       3-1- مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مسئول بهداشت و ايمني است . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلوددستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ريزي نشده وهزينه هاي نگهداري و تعميرات وتعيين اثر بخشي تجهيزات فرمتdoc

دانلوددستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ريزي نشده وهزينه هاي نگهداري و تعميرات وتعيين اثر بخشي تجهيزات 3صفحه هدف:       هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح نحوه جمع آوري و تعيين علل توقفات برنامه ريزي نشده ، هزينه هاي  نگهداري و تعميرات     دستگاهها و در نهايت تعيين اثربخشي تجهيزات (OEE) مي باشد .    محدوده اعتبار :    دامنه كارب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود دستورالعمل نگهداري و انبارش مواد و محصولات در انبار فرمتdoc

دانلود دستورالعمل نگهداري و انبارش مواد و محصولات  در انبار   3صفحه   1هدف  از اين دستورالعمل بيان نحوه انبارش و شرايط نگهداري اقلام در انبار مي باشد . محدوده اعتبار : كليه اقلام موجود در انبار ها واژگان تعاريف: ندارد شرح مسئوليتها: مسئول انبار , مسئوليت اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد . روش اجراء: تعريف انبار : انبار هاي كارخانه به شر ح جدول ذيل بوده  و موقع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(23):

آخرین محصولات فروشگاه