فروشگاه فایل آراد

کاملترین فروشگاه درتمامی رشته های تحصیلی .دانشگاهی و پزشکی

pic1 pic2 pic3 pic4 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

برای گزارش مشکل.شکایت یا تخلف لطفابه آيدي answeringfiles@درتلگرام پيام دهيد، پاسخگوی شما در24ساعت شبانه روز هستیم.تشکر

روش اجرائی آموزش

دانلود روش اجرائی آموزش فرمتdoc 3صفحه هدف: شناسايي، طرح ريزي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي آموزشها جهت ارتقاء سطح علمي و تخصصي پرسنل سازمان دامنه کاربرد: کليه کارکنان شب شکن البرز ، افراد جديدالاستخدام 3- مسئوليتها:            3-1- حسن اجراء روش: مدير كيفيت 3-2- اقدام کنندگان: مسئول آموزش: جهت انجام هماهنگي هاي لازم و اجراي مراحل روش ذي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق

دانلود روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق فرمتdoc 3صفحه هدف: کنترل مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از لحاظ کفايت، شناسايي، طبقه بندي، نگهداري اعتبار و ممانعت از  وارد آمدن صدمات و کاربرد اسناد منسوخ دامنه کاربرد: کليه مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت اعم از داخل و يا خارج سازماني شرح مسئوليتها: 3-1- حسن اجرا روش: مدير کيفيت 3-2- اقدام کنندگان:      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائي برنامه ريزي و کنترل توليد

روش اجرائي برنامه ريزي و کنترل توليدفرمتdoc 3صفحه هـدف : انجام برنامه ريزي صحيح منابع ( نيروي انساني ، تجهيزات توليدي ) جهت حصول اطمينان از انجام تعهدات دامنـه کاربرد : كليه محصولات شرکت مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : مدير مهندسي صنايع 3-2- اقدام كنندگان : مدير مهندسي صنايع : جهت انجام صحيح برنامه ريزي مطابق با روش و تائيد و تصويب برنامه هاي توليدي و برگزاري کميته هاي مورد نياز برنامه ريزي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائي نظام انگيزشي

دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي فرمتdoc 4صفخه هـدف : حفظ و ارتقاء سطح انگيزشي كاركنان به منظور بهره وري هر چه بيشتر و همياري آنان در پيشبرد اهداف سازمان دامنـه : كليه پرسنل شركت شب شكن البرز مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان :   4- واژگان و تعاريـف : ندارد . شـرح اقدامات : مديران واحدها : ارزيابي پرسنل مدير مالي : پرداخت پاداش هاي تعيين شده مطابق روش 5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائی بازنگری قرارداد

دانلود روش اجرائی بازنگری قراردادفرمتdoc 4صفحه تعاريف :   بازنگري قرارداد : فعاليتهايي كه پيش از عقد قرارداد و قبول يك سفارش انجـام ميشـود تـا از تأمين  نيازمنديهاي  در حد كفايت و قابليت برآوردن نيازمنديهاي قرارداد اطمينان حاصل گردد .   هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي , ايجاد يك نظام مدون جهت بازنگري قراردادهاي فروش محصولات ميباشد . اين روش در راستاي برآوردن الزامات بند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(14):