فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

روش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري

دانلودروش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري فرمتdoc 3صفحه 1- هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تصديق، مراقبت و محافظت محصول تدارك شده توسط مشتري                        2- دامنه كاربرد : كليه محصولاتي كه توسط مشتريان جهت استفاده در فرآيند ساخت تدارك مي شود.   3- مسئوليتها : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائی کنترل ابزارهای پايش و اندازه گيری

دانلود روش اجرائی کنترل ابزارهای پايش و اندازه گيری فرمتdoc 5صفحه هـدف: حصول اطمينان از صحت، دقت عملكرد و استفاده صحيح و نگهداري مناسب ابزار پايش و اندازه گيري و همجنين اطمينان از اينکه تجهيزات اندازه گيری موثر بر کيفيت محصولات کاليبره می باشند. دامنـه: تجهيزات پايش و اندازه گيري موجود در كل سازمان كه كاربرد آنها تأثير مستقيم دركيفيت محصولات دارد. مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء: مدير کيفيت 3-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

دانلود روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه فرمتdoc   3صفحه هـدف: شناسايي و حذف علل بالفعل و بالقوه عدم انطباقها، جلوگيري از بروز آنها و بهبود مستمر دامنـه: كليه اركان سيستم مديريت كيفيت مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء: مديريت كيفيت 3-2- اقدام كنندگان: مديريت عامل: همكاري و اعلام نظر در تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، نظارت عالي بر نحوه انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بررسي اين اقدامات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق

دانلود روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق فرمتdoc 4صفحه هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تعيين تکليف، کنترل و جلوگيري از ارسال محصولات نامنطبق به مراحل بعد يا مشتريان دامنه : کليه مواد، قطعات و محصولات نامنطبق کشف شده متعلق يا تحت کنترل سازمان شرح مسئوليتها : 3-1- حسن اجرا: مدير کيفيت 3-2- ساير اقدام کنندگان: نماينده مديريت/ مشتري: تعيين تکليف محصولات نامنطبق و تعيين راه حل هاي رفع عدم انطباق، برر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائي پايش و اندازه گيري محصول

دانلود روش اجرائي پايش و اندازه گيري محصول فرمتdoc 9صفحه هدف : انجام پايش و اندازه گيري ويژگيهاي مواد ، قطعات و محصولات جهت حصول اطمينان از برآورده شده الزامات و مطابقت با طرح ريزي هاي انجام شده و تصديق آنها در مراحل مختلف دامنه کاربرد : کليه مواد ، قطعات ، مجموعه ها و محصولات تحت پوشش سازمان از مرحله تامين اوليه تا کنترل محصول نهايي ، مرحله بسته بندي و انبارش شرح مسئوليتها: حسن اجرا روش : م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(14):