فروشگاه فایل آراد

کاملترین فروشگاه درتمامی رشته های تحصیلی .دانشگاهی و پزشکی

pic1 pic2 pic3 pic4 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

برای گزارش مشکل.شکایت یا تخلف لطفابه آيدي answeringfiles@درتلگرام پيام دهيد، پاسخگوی شما در24ساعت شبانه روز هستیم.تشکر

روش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري

دانلودروش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري فرمتdoc 3صفحه 1- هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تصديق، مراقبت و محافظت محصول تدارك شده توسط مشتري                        2- دامنه كاربرد : كليه محصولاتي كه توسط مشتريان جهت استفاده در فرآيند ساخت تدارك مي شود.   3- مسئوليتها : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائی کنترل ابزارهای پايش و اندازه گيری

دانلود روش اجرائی کنترل ابزارهای پايش و اندازه گيری فرمتdoc 5صفحه هـدف: حصول اطمينان از صحت، دقت عملكرد و استفاده صحيح و نگهداري مناسب ابزار پايش و اندازه گيري و همجنين اطمينان از اينکه تجهيزات اندازه گيری موثر بر کيفيت محصولات کاليبره می باشند. دامنـه: تجهيزات پايش و اندازه گيري موجود در كل سازمان كه كاربرد آنها تأثير مستقيم دركيفيت محصولات دارد. مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء: مدير کيفيت 3-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

دانلود روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه فرمتdoc   3صفحه هـدف: شناسايي و حذف علل بالفعل و بالقوه عدم انطباقها، جلوگيري از بروز آنها و بهبود مستمر دامنـه: كليه اركان سيستم مديريت كيفيت مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء: مديريت كيفيت 3-2- اقدام كنندگان: مديريت عامل: همكاري و اعلام نظر در تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، نظارت عالي بر نحوه انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بررسي اين اقدامات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق

دانلود روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق فرمتdoc 4صفحه هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تعيين تکليف، کنترل و جلوگيري از ارسال محصولات نامنطبق به مراحل بعد يا مشتريان دامنه : کليه مواد، قطعات و محصولات نامنطبق کشف شده متعلق يا تحت کنترل سازمان شرح مسئوليتها : 3-1- حسن اجرا: مدير کيفيت 3-2- ساير اقدام کنندگان: نماينده مديريت/ مشتري: تعيين تکليف محصولات نامنطبق و تعيين راه حل هاي رفع عدم انطباق، برر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

روش اجرائي پايش و اندازه گيري محصول

دانلود روش اجرائي پايش و اندازه گيري محصول فرمتdoc 9صفحه هدف : انجام پايش و اندازه گيري ويژگيهاي مواد ، قطعات و محصولات جهت حصول اطمينان از برآورده شده الزامات و مطابقت با طرح ريزي هاي انجام شده و تصديق آنها در مراحل مختلف دامنه کاربرد : کليه مواد ، قطعات ، مجموعه ها و محصولات تحت پوشش سازمان از مرحله تامين اوليه تا کنترل محصول نهايي ، مرحله بسته بندي و انبارش شرح مسئوليتها: حسن اجرا روش : م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(14):