فروشگاه فایل آراد

مستندات ایزو.دستورالعمل های اجرایی .فایل های دانشگاهی.پزشکی و ....

pic1 pic2 pic3 pic4 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

برای گزارش مشکل.شکایت یا تخلف لطفابه آيدي answeringfiles@درتلگرام پيام دهيد، پاسخگوی شما در24ساعت شبانه روز هستیم.تشکر

دانلود روش اجرائی شناسايی و رديابی

                  مستندات سيستم مديريت كيفيت مطابق الزامات استاندارد ISO9001:2000         روش اجرائی شناسايی و رديابی 7صفحه فهرست مندرجات     فهرست   صفحه  1 – تعاريف   2 2-  هدف   2 3 – دامنه كاربرد   2 4 – رو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري

دانلودروش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري فرمتdoc 3صفحه 1- هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تصديق، مراقبت و محافظت محصول تدارك شده توسط مشتري                        2- دامنه كاربرد : كليه محصولاتي كه توسط مشتريان جهت استفاده در فرآيند ساخت تدارك مي شود.   3- مسئوليتها : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي تکوين محصول

روش اجرائي تکوين محصول فرمتdoc 6صفحه هدف: هدف از نگارش اين روش اجرايي ، تشريح روش و چگونگي تكوين محصولات از مرحله اخذ نمونه و مدارك فني از مشتري تا شروع توليد انبوه به منظور انجام اقدامات لازم جهت افزايش كيفيت محصول مي باشد . محدوده اعتبار : اين روش جهت تكوين محصولات جديد و يا محصولاتي كه تغييرات قابل ملاحظه اي برآنها اعمال شده است (در صورت درخواست مشتري)، مورد استفاده قرار مي گيرد. شرح مسئولي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائي تکوين محصول

روش اجرائي تکوين محصول 6صفحه هدف: هدف از نگارش اين روش اجرايي ، تشريح روش و چگونگي تكوين محصولات از مرحله اخذ نمونه و مدارك فني از مشتري تا شروع توليد انبوه به منظور انجام اقدامات لازم جهت افزايش كيفيت محصول مي باشد . محدوده اعتبار : اين روش جهت تكوين محصولات جديد و يا محصولاتي كه تغييرات قابل ملاحظه اي برآنها اعمال شده است (در صورت درخواست مشتري)، مورد استفاده قرار مي گيرد. شرح مسئوليتها: م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائی آناليز داده ها

                  مستندات سيستم مديريت كيفيت مطابق الزامات استاندارد ISO9001:2000        7صفحه فهرست مندرجات   فهرست 1 – هدف 2 – دامنه كاربرد 3 – روش اجراي فعاليت 3-1- نحوه جمع آوري و آناليز داده ها 3-2- فنون آماري 3-2-1- نمودارهاي هيستوگرام 3-2-2- نمود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائی بازنگری قرارداد

                  مستندات سيستم مديريت كيفيت مطابق الزامات استاندارد ISO9001:2000       روش اجرائی بازنگری قرارداد 3صفحه فهرست مندرجات       فهرست   صفحه  1 – تعاريف 2 2-  هدف 2 3 – دامنه كاربرد 2 4 – روش اجراي فعاليت 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرايي تامين تجهيزات وماشين آلات ومدل وقالب

دانلود روش اجرايي تامين  تجهيزات وماشين آلات  ومدل وقالب دانلود روش اجرايي تامين  تجهيزات وماشين آلات  ومدل وقالب   5صفحه فرمتword   1هدف : حصول اطمينان از انجام صحيح خريد تجهيزات وماشين آلات ومدل وقالب . 2محدوده اعتبار : اين روش در واحدهاي بازرگاني وفني وامورمهندسي وتوليد وبرنامه ريزي وامور انبارها وتضمين كيفيت وتوليد وتحقيق وتوسعه اعتبار دارد. 3- مفاهيم و علائم :   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرايي تجـزيـه و تحليـل سيستمهـاي اندازه گيـري وآزمون (MSA) نظام مديريت كيفيت

دانلود روش اجرايي تجـزيـه و تحليـل سيستمهـاي اندازه گيـري وآزمون (MSA) نظام مديريت كيفيت دانلود روش اجرايي تجـزيـه و تحليـل سيستمهـاي اندازه گيـري وآزمون (MSA) نظام مديريت كيفيت   3صفحه فرمتword 1- هدف : شناسايي و تجزيه و تحليل تغييرات تجهيزات اندازه گيري ، اپراتورها و سيستم اندازه گيري و به حداقل رساندن اين تغييرات در فرايند اندازه گيري مي باشد . 2- محدوده اعتبار : آيتمهايي كه در فرايند  توليدوكنترل پلان وSPCكار مي شوند و تاثيرگذار بر فرايند توليد مي باشند و همچنين ابزا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش انتخاب فيوز (محاسبات فیوز)

دانلود روش انتخاب فيوز (محاسبات فیوز)     7صفحه فرمتword روش انتخاب فيوز نحوه سايز فيوز براي ترانسهاي توزيع:                  يك راه‌حل ارزان براي حفاظت ترانسهاي توزيع استفاده از فيوز در سمت MV ترانس مي‌باشد. ترانسهايي تا توان 2500kVA را مي‌توان با اين روش حفاظت كرد. در مرحله اول لاز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی بهــبود مســـتمر

دانلود روش اجرائی  بهــبود مســـتمرفرمتdoc 4صفحه هدف: هدف اين رويه ارائه يك سيستم ،  راهنما و تعيين مسئوليتها براي مديريت ،  هماهنگي  و اجراي برنامه بهبود مستمر ، به منظور گسترش فلسفه بهبود مستمر در تمام سازمان مي باشد . محدوده اعتبار : اين رويه براي كليه فعاليتهاي تاثير گذار بر محصولات ،خدمات،‌كيفيت و هزينه به كار مي رود . شرح مسئوليتها: مسئوليت اصلي اين روش بعهده قائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی طـرح اســتراتژيک

دانلود روش اجرائی  طـرح اســتراتژيک فرمتdoc 3صفحه هدف: هدف از اين روش بيان نحوه تعيين طرحهاي استراتژيك و ايجاد ساختار و سيستم مناسب به منظور توسعه فعاليتها و بهبود عملكرد مالي، عملياتي، كيفيتي و موارد مربوط به مشتري مي باشد. محدوده اعتبار : نماينده مديريت مسئوليت تهيه طرح استراتژيك را با همكاري ساير مديران شركت برعهده دارد . تصويب طرح استراتژيك بر عهده مدير عامل مي باشد . نظارت و پيگيري طر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي نظام انگيزشي

دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي فرمتdoc 2صفحه هـدف : حفظ و ارتقاء سطح انگيزشي كاركنان به منظور بهره وري هر چه بيشتر و همياري آنان در پيشبرد اهداف سازمان دامنـه : كليه پرسنل شركت مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : 4- واژگان و تعاريـف : شـرح اقدامات : اين دستورالعمل در فواصل زماني دو ماهه اجرا مي شود و هر يك از مسئولين بخشها با توجه به فرم ارزيابي توانمندي &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت

دانلود روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت فرمتdoc   3صفحه هـدف : حصول اطمينان از تطابق ، تداوم و تناسب سيستم مديريت كيفيت با طرح ريزي هاي انجام شده و اثر بخشي آن دامنـه : كليه اركان سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي مرتبط در سازمان مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء :  نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : مديريت عامل : بررسي و تأييد برنامه هاي مميزي هاي دوره اي و موردي و حمايت از انجام مميزي ها ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي شناسائي و رديابي

دانلود روش اجرائي شناسائي و رديابي فرمتdoc 5صفحه هدف: شناسايي و رديابي مواد و قطعات و محصولات در هنگام دريافت ، نگهداري و مصرف و ارسال و خدمات   محدوده اعتبار : کليه محصولات ، مواد وقطعات مرتبط با محصولات شرکت در هنگام انبارش ،توليد وارسال درمحل مشتري شرح مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء : مدير توليد 3-2- اقدام کنندگان : - مدير کيفيت : نظارت بر حسن انجام کار مطابق روش در تمامي بخشها - مديريت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي نگهداري و تعميرات

دانلود روش اجرائي نگهداري و تعميرات فرمتdoc 6صفحه هدف: تشريح روش ، چگونگي و مسئوليت برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات بر روي ماشين آلات به منظور به حداقل رساندن توقف ماشين ها ، کاهش استهلاک و توليد با کيفيت مي باشد.   دامنه کاربرد: كليه سخت افزارهاي متعلق يا تحت پوشش سازمان شامل : ماشين آلات ، تجهيزات و قالبها ، فيکسچرها و تأسيسات  ( به غير از تجهيزات پايش و اندازه گي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي تکوين محصول

دانلود روش اجرائي  تکوين محصول فرمتdoc   6صفحه هدف: هدف از نگارش اين روش اجرايي ، تشريح روش و چگونگي تكوين محصولات از مرحله اخذ نمونه و مدارك فني از مشتري تا شروع توليد انبوه به منظور انجام اقدامات لازم جهت افزايش كيفيت محصول مي باشد . محدوده اعتبار : اين روش جهت تكوين محصولات جديد و يا محصولاتي كه تغييرات قابل ملاحظه اي برآنها اعمال شده است (در صورت درخواست مشتري)، مورد استفاده قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی کنترل ابزارهای پايش و اندازه گيری

دانلود روش اجرائی کنترل ابزارهای پايش و اندازه گيری فرمتdoc 5صفحه هـدف: حصول اطمينان از صحت، دقت عملكرد و استفاده صحيح و نگهداري مناسب ابزار پايش و اندازه گيري و همجنين اطمينان از اينکه تجهيزات اندازه گيری موثر بر کيفيت محصولات کاليبره می باشند. دامنـه: تجهيزات پايش و اندازه گيري موجود در كل سازمان كه كاربرد آنها تأثير مستقيم دركيفيت محصولات دارد. مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء: مدير کيفيت 3-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

دانلود روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه فرمتdoc   3صفحه هـدف: شناسايي و حذف علل بالفعل و بالقوه عدم انطباقها، جلوگيري از بروز آنها و بهبود مستمر دامنـه: كليه اركان سيستم مديريت كيفيت مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء: مديريت كيفيت 3-2- اقدام كنندگان: مديريت عامل: همكاري و اعلام نظر در تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، نظارت عالي بر نحوه انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بررسي اين اقدامات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق

دانلود روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق فرمتdoc 4صفحه هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تعيين تکليف، کنترل و جلوگيري از ارسال محصولات نامنطبق به مراحل بعد يا مشتريان دامنه : کليه مواد، قطعات و محصولات نامنطبق کشف شده متعلق يا تحت کنترل سازمان شرح مسئوليتها : 3-1- حسن اجرا: مدير کيفيت 3-2- ساير اقدام کنندگان: نماينده مديريت/ مشتري: تعيين تکليف محصولات نامنطبق و تعيين راه حل هاي رفع عدم انطباق، برر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي پايش و اندازه گيري محصول

دانلود روش اجرائي پايش و اندازه گيري محصول فرمتdoc 9صفحه هدف : انجام پايش و اندازه گيري ويژگيهاي مواد ، قطعات و محصولات جهت حصول اطمينان از برآورده شده الزامات و مطابقت با طرح ريزي هاي انجام شده و تصديق آنها در مراحل مختلف دامنه کاربرد : کليه مواد ، قطعات ، مجموعه ها و محصولات تحت پوشش سازمان از مرحله تامين اوليه تا کنترل محصول نهايي ، مرحله بسته بندي و انبارش شرح مسئوليتها: حسن اجرا روش : م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی آموزش

دانلود روش اجرائی آموزش فرمتdoc 3صفحه هدف: شناسايي، طرح ريزي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي آموزشها جهت ارتقاء سطح علمي و تخصصي پرسنل سازمان دامنه کاربرد: کليه کارکنان شب شکن البرز ، افراد جديدالاستخدام 3- مسئوليتها:            3-1- حسن اجراء روش: مدير كيفيت 3-2- اقدام کنندگان: مسئول آموزش: جهت انجام هماهنگي هاي لازم و اجراي مراحل روش ذي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق

دانلود روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق فرمتdoc 3صفحه هدف: کنترل مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از لحاظ کفايت، شناسايي، طبقه بندي، نگهداري اعتبار و ممانعت از  وارد آمدن صدمات و کاربرد اسناد منسوخ دامنه کاربرد: کليه مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت اعم از داخل و يا خارج سازماني شرح مسئوليتها: 3-1- حسن اجرا روش: مدير کيفيت 3-2- اقدام کنندگان:      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي برنامه ريزي و کنترل توليد

روش اجرائي برنامه ريزي و کنترل توليدفرمتdoc 3صفحه هـدف : انجام برنامه ريزي صحيح منابع ( نيروي انساني ، تجهيزات توليدي ) جهت حصول اطمينان از انجام تعهدات دامنـه کاربرد : كليه محصولات شرکت مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : مدير مهندسي صنايع 3-2- اقدام كنندگان : مدير مهندسي صنايع : جهت انجام صحيح برنامه ريزي مطابق با روش و تائيد و تصويب برنامه هاي توليدي و برگزاري کميته هاي مورد نياز برنامه ريزي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي نظام انگيزشي

دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي فرمتdoc 4صفخه هـدف : حفظ و ارتقاء سطح انگيزشي كاركنان به منظور بهره وري هر چه بيشتر و همياري آنان در پيشبرد اهداف سازمان دامنـه : كليه پرسنل شركت شب شكن البرز مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان :   4- واژگان و تعاريـف : ندارد . شـرح اقدامات : مديران واحدها : ارزيابي پرسنل مدير مالي : پرداخت پاداش هاي تعيين شده مطابق روش 5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی بازنگری قرارداد

دانلود روش اجرائی بازنگری قراردادفرمتdoc 4صفحه تعاريف :   بازنگري قرارداد : فعاليتهايي كه پيش از عقد قرارداد و قبول يك سفارش انجـام ميشـود تـا از تأمين  نيازمنديهاي  در حد كفايت و قابليت برآوردن نيازمنديهاي قرارداد اطمينان حاصل گردد .   هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي , ايجاد يك نظام مدون جهت بازنگري قراردادهاي فروش محصولات ميباشد . اين روش در راستاي برآوردن الزامات بند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

جدول تجهيزات و لوازم ايمني و شرايط محيطي ايمن جهت كليه پرسنل سازمان

جدول تجهيزات و لوازم ايمني و شرايط محيطي ايمن جهت كليه پرسنل سازمان فرمتdoc 1صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی بهــبود مســـتمر

  4صفحه روش اجرائی بهــبود مســـتمرفرمتdoc هدف: هدف اين رويه ارائه يك سيستم ،  راهنما و تعيين مسئوليتها براي مديريت ،  هماهنگي  و اجراي برنامه بهبود مستمر ، به منظور گسترش فلسفه بهبود مستمر در تمام سازمان مي باشد . محدوده اعتبار : اين رويه براي كليه فعاليتهاي تاثير گذار بر محصولات ،خدمات،‌كيفيت و هزينه به كار مي رود . شرح مسئوليتها: مسئوليت اصلي اين روش بعهده قائم مقام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی طـرح اســتراتژيک

  3صفحه   روش اجرائی طـرح اســتراتژيک فرمتdoc هدف: هدف از اين روش بيان نحوه تعيين طرحهاي استراتژيك و ايجاد ساختار و سيستم مناسب به منظور توسعه فعاليتها و بهبود عملكرد مالي، عملياتي، كيفيتي و موارد مربوط به مشتري مي باشد. محدوده اعتبار : نماينده مديريت مسئوليت تهيه طرح استراتژيك را با همكاري ساير مديران شركت برعهده دارد . تصويب طرح استراتژيك بر عهده مدير عامل مي باشد . نظارت و پيگيري ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي نظام انگيزشي

  2صفحه   روش اجرائي نظام انگيزشي فرمتdoc هـدف : حفظ و ارتقاء سطح انگيزشي كاركنان به منظور بهره وري هر چه بيشتر و همياري آنان در پيشبرد اهداف سازمان دامنـه : كليه پرسنل شركت شب شكن البرز مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : 4- واژگان و تعاريـف : شـرح اقدامات : اين دستورالعمل در فواصل زماني دو ماهه اجرا مي شود و هر يك از مسئولين بخشها با توجه به فرم ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت

  2صفحه روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت فرمتdoc   هـدف : حصول اطمينان از تطابق ، تداوم و تناسب سيستم مديريت كيفيت با طرح ريزي هاي انجام شده و اثر بخشي آن دامنـه : كليه اركان سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي مرتبط در سازمان مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء :  نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : مديريت عامل : بررسي و تأييد برنامه هاي مميزي هاي دوره اي و موردي و حمايت از انجام مميزي ها ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي شناسائي و رديابي

روش اجرائي شناسائي و رديابي فرمتdoc 5صفحه هدف: شناسايي و رديابي مواد و قطعات و محصولات در هنگام دريافت ، نگهداري و مصرف و ارسال و خدمات   محدوده اعتبار : کليه محصولات ، مواد وقطعات مرتبط با محصولات شرکت در هنگام انبارش ،توليد وارسال درمحل مشتري شرح مسئوليتها: 3-1- حسن اجراء : مدير توليد 3-2- اقدام کنندگان : - مدير کيفيت : نظارت بر حسن انجام کار مطابق روش در تمامي بخشها - مديريت توليد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري

روش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري فرمتdoc 2صفحه 1- هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تصديق، مراقبت و محافظت محصول تدارك شده توسط مشتري                           2- دامنه كاربرد : كليه محصولاتي كه توسط مشتريان جهت استفاده در فرآيند ساخت تدارك مي شود.  &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی آموزش

دانلود روش اجرائی آموزش فرمتdoc     3صفحه   روش اجرائی آموزش هدف: شناسايي، طرح ريزي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي آموزشها جهت ارتقاء سطح علمي و تخصصي پرسنل سازمان دامنه کاربرد: کليه کارکنان شب شکن البرز ، افراد جديدالاستخدام 3- مسئوليتها:         3-1- حسن اجراء روش: مدير كيفيت 3-2- اقدام کنندگان:        ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق فرمتdoc 3صفحه هدف: کنترل مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از لحاظ کفايت، شناسايي، طبقه بندي، نگهداري اعتبار و ممانعت از  وارد آمدن صدمات و کاربرد اسناد منسوخ دامنه کاربرد: کليه مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت اعم از داخل و يا خارج سازماني شرح مسئوليتها: 3-1- حسن اجرا روش: مدير کيفيت 3-2- اقدام کنندگان: مدير عامل: تصويب روشهاي اجرايي و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان

دانلود روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان فرمتdoc 4صفحه   هدف: شناسائي، ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان جهت حصول اطمينان از واجد شرايط بودن و داشتن توانائي ارائه اقلام مورد نياز، منطبق با الزامات و تحويل به موقع آنها دامنه: کليه تامين کنندگان قابل شناسائيِ مواد، قطعات و محصولات توليدي و خدمات سازمان مسئوليتها: حسن اجرا: مدير بازرگاني ساير اقدام کنندگان: مديريت عامل/ مدير اجرائي: جهت نظارت عا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي خريد

روش اجرائي خرید فرمتdoc خريد 5صفحه هدف: خريد محصولات و تامين خدمات درخواستي ، حصول اطمينان از اعمال كنترلهاي لازم و انطباق آن با الزامات و نيازمنديهاي تعيين گرديده محدوده اعتبار : خريد كالا و خدمات مورد نياز سازمان شرح مسئوليتها: حسن اجرا روش : مدير بازرگاني اقدام کنندگان : مدير عامل : تعيين تائيد و تصويب كنندگان درخواستهاي خريد مرتبط با انواع گروههاي كالا و خدمات ، بررسي و اعمال كنترلهاي ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

روش اجرائي جابجائي ، انبارش ، نگهداري و تحويل

 دانلود روش اجرائي  جابجائي ، انبارش ، نگهداري و تحويل فرمتdoc 8صفحه     روش اجرائي جابجائي ، انبارش ، نگهداري و تحويل تعريف فعاليتهاي مرتبط با جابجائي در کليه مقاطع تعريف شرايط نگهداري اقلام در کليه مقاطع ، نحوه انبارش آنها در انبار و شرايط فيزيکي انبارها تعريف نحوه بسته بندي اقلام تعريف و تشريح روش حمل و نقل محصولات نهايي به مشتري محدوده اعتبار : كليه مواد ، قطعات ، مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائي جابجائي ، انبارش ، نگهداري و تحويل

روش اجرائي جابجائي ، انبارش ، نگهداري و تحويل 8صفحه تعريف فعاليتهاي مرتبط با جابجائي در کليه مقاطع تعريف شرايط نگهداري اقلام در کليه مقاطع ، نحوه انبارش آنها در انبار و شرايط فيزيکي انبارها تعريف نحوه بسته بندي اقلام تعريف و تشريح روش حمل و نقل محصولات نهايي به مشتري محدوده اعتبار : كليه مواد ، قطعات ، مجموعه هاي نيمه ساخته مرتبط و غير مرتبط با محصولات و محصولات در كليه انبارهاي شركت شرح مسئو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائی بهــبود مســـتمر

روش اجرائی بهــبود مســـتمر 4صفحه هدف: هدف اين رويه ارائه يك سيستم ،  راهنما و تعيين مسئوليتها براي مديريت ،  هماهنگي  و اجراي برنامه بهبود مستمر ، به منظور گسترش فلسفه بهبود مستمر در تمام سازمان مي باشد . محدوده اعتبار : اين رويه براي كليه فعاليتهاي تاثير گذار بر محصولات ،خدمات،‌كيفيت و هزينه به كار مي رود . شرح مسئوليتها: مسئوليت اصلي اين روش بعهده قائم مقام مديرعامل مي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائی طـرح اســتراتژيک

روش اجرائی طـرح اســتراتژيک 3صفحه هدف: هدف از اين روش بيان نحوه تعيين طرحهاي استراتژيك و ايجاد ساختار و سيستم مناسب به منظور توسعه فعاليتها و بهبود عملكرد مالي، عملياتي، كيفيتي و موارد مربوط به مشتري مي باشد. محدوده اعتبار : نماينده مديريت مسئوليت تهيه طرح استراتژيك را با همكاري ساير مديران شركت برعهده دارد . تصويب طرح استراتژيك بر عهده مدير عامل مي باشد . نظارت و پيگيري طرح تهيه شده در قالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي

روش اجرائي نظام انگيزشي 2صفحه هـدف : حفظ و ارتقاء سطح انگيزشي كاركنان به منظور بهره وري هر چه بيشتر و همياري آنان در پيشبرد اهداف سازمان دامنـه : كليه پرسنل شركت شب شكن البرز مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : 4- واژگان و تعاريـف : شـرح اقدامات : اين دستورالعمل در فواصل زماني دو ماهه اجرا مي شود و هر يك از مسئولين بخشها با توجه به فرم ارزيابي توانمندي   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت

روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت 2صفحه هـدف : حصول اطمينان از تطابق ، تداوم و تناسب سيستم مديريت كيفيت با طرح ريزي هاي انجام شده و اثر بخشي آن دامنـه : كليه اركان سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي مرتبط در سازمان مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء :  نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : مديريت عامل : بررسي و تأييد برنامه هاي مميزي هاي دوره اي و موردي و حمايت از انجام مميزي ها ، بررسي كلي گزارشات مم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودروش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري

دانلودروش اجرائی كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري 2صفحه 1- هدف : حصول اطمينان از شناسايي، تصديق، مراقبت و محافظت محصول تدارك شده توسط مشتري                           2- دامنه كاربرد : كليه محصولاتي كه توسط مشتريان جهت استفاده در فرآيند ساخت تدارك مي شود.   3- م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائی آموزش

دانلود روش اجرائی آموزش 3صفحه هدف: شناسايي، طرح ريزي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي آموزشها جهت ارتقاء سطح علمي و تخصصي پرسنل سازمان دامنه کاربرد: کليه کارکنان شب شکن البرز ، افراد جديدالاستخدام 3- مسئوليتها:         3-1- حسن اجراء روش: مدير كيفيت 3-2- اقدام کنندگان: مسئول آموزش: جهت انجام هماهنگي هاي لازم و اجراي مراحل روش ذيل مدير واحد ها: جهت تعيين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق 3صفحه هدف: کنترل مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از لحاظ کفايت، شناسايي، طبقه بندي، نگهداري اعتبار و ممانعت از  وارد آمدن صدمات و کاربرد اسناد منسوخ دامنه کاربرد: کليه مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت اعم از داخل و يا خارج سازماني شرح مسئوليتها: 3-1- حسن اجرا روش: مدير کيفيت 3-2- اقدام کنندگان: مدير عامل: تصويب روشهاي اجرايي و استاندار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(2):