فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت
pic5 pic2 pic7 pic20 pic30

دانلود روش انتخاب فيوز (محاسبات فیوز)

دانلود روش انتخاب فيوز (محاسبات فیوز)     7صفحه فرمتword روش انتخاب فيوز نحوه سايز فيوز براي ترانسهاي توزيع:                  يك راه‌حل ارزان براي حفاظت ترانسهاي توزيع استفاده از فيوز در سمت MV ترانس مي‌باشد. ترانسهايي تا توان 2500kVA را مي‌توان با اين روش حفاظت كرد. در مرحله اول لاز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

روش اجرائی بهــبود مســـتمر

دانلود روش اجرائی  بهــبود مســـتمرفرمتdoc 4صفحه هدف: هدف اين رويه ارائه يك سيستم ،  راهنما و تعيين مسئوليتها براي مديريت ،  هماهنگي  و اجراي برنامه بهبود مستمر ، به منظور گسترش فلسفه بهبود مستمر در تمام سازمان مي باشد . محدوده اعتبار : اين رويه براي كليه فعاليتهاي تاثير گذار بر محصولات ،خدمات،‌كيفيت و هزينه به كار مي رود . شرح مسئوليتها: مسئوليت اصلي اين روش بعهده قائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

روش اجرائی طـرح اســتراتژيک

دانلود روش اجرائی  طـرح اســتراتژيک فرمتdoc 3صفحه هدف: هدف از اين روش بيان نحوه تعيين طرحهاي استراتژيك و ايجاد ساختار و سيستم مناسب به منظور توسعه فعاليتها و بهبود عملكرد مالي، عملياتي، كيفيتي و موارد مربوط به مشتري مي باشد. محدوده اعتبار : نماينده مديريت مسئوليت تهيه طرح استراتژيك را با همكاري ساير مديران شركت برعهده دارد . تصويب طرح استراتژيك بر عهده مدير عامل مي باشد . نظارت و پيگيري طر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

روش اجرائي نظام انگيزشي

دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي فرمتdoc 2صفحه هـدف : حفظ و ارتقاء سطح انگيزشي كاركنان به منظور بهره وري هر چه بيشتر و همياري آنان در پيشبرد اهداف سازمان دامنـه : كليه پرسنل شركت مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء : نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : 4- واژگان و تعاريـف : شـرح اقدامات : اين دستورالعمل در فواصل زماني دو ماهه اجرا مي شود و هر يك از مسئولين بخشها با توجه به فرم ارزيابي توانمندي &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت

دانلود روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت فرمتdoc   3صفحه هـدف : حصول اطمينان از تطابق ، تداوم و تناسب سيستم مديريت كيفيت با طرح ريزي هاي انجام شده و اثر بخشي آن دامنـه : كليه اركان سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي مرتبط در سازمان مسئوليتها : 3-1- حسن اجراء :  نماينده مديريت 3-2- اقدام كنندگان : مديريت عامل : بررسي و تأييد برنامه هاي مميزي هاي دوره اي و موردي و حمايت از انجام مميزي ها ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(13):

آخرین محصولات فروشگاه