محبوبترین محصولات

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره دکتر محمد مصدق همراه باترحمه انگلیسی فرمتdoc

In The Name of GOD   Dr. Mohammad Mossadegh 15صفحه     Dr. Mohammad Mossadegh was born on May 19, 1882.  His father, Hedayat Ashtiani, was the Finance Minister under King Naser al-Din Qajar, and his mother was a granddaughter of the Crown Prince Abbas Mirza. After the Constitutional Revolution of 1906, Mossadegh was elected from Isfehan to the first Parliament, but sinc ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره دكتر محمد رضا شفيعي كدكني فرمتdoc

12صفحه دكتر محمد رضا شفيعي كدكني شعر فارسى، به عنوان يكى از برجسته‏ترين و گسترده‏ترين آثار فرهنگِ بشرى، همواره موردِ ستايش آشنايانِ اين وادى بوده است. اين شعر، همان‏گونه كه در حوزه مفاهيم و معانى ويژگيهايى دارد كه آن را از شعر ديگر ملل امتياز مى‏بخشد، در قلمرو ساخت و صورت هم از بعضى خصايص برخوردار است كه در ادبيّات جهان، يا بى‏همانند است يا مواردِ مشابه بسيار كم دارد. مثلاً ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره غلامحسين درويش معروف به درويش خان فرمتdoc

11صفحه در ميان موسيقيدانان سنتي صد سال اخير، غلامحسين درويش معروف به درويش خان، از جهاتي خاص، يكتاست و منحصر به فرد. مهمترين ويژگي او، پيش درآمدها و رنگ هاي ساختة اوست به طرزي كه اولاً بر پايه سنت قديم ايران است و ثانياً بدون تحريف، موجبات پيشرفت موسيقي ايران را فراهم مي آورد، سرگذشت درويش خان سابقاً چندين بار توسط روح اله خالقي و حسينعلي ملاح نوشته شده است و هرمز فرهت، موسيقيدان معاصر نيز آهنگها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره محمدرضا شفيعى كدكنى فرمتdoc

16صفحه درباره محمدرضا شفيعى كدكنى محمدرضا شفيعى كدكنى شاعر ، ادبيات پژوه ، منتقد ادبى ،مصحح و مترجم. متولد ۱۳۱۸ ، كدكن نيشابور  تلمذ و شاگردى دروس حوزوى در محضر بزرگانى چون اديب نيشابورى دوم، ميرزا هاشم قزوينى، آيت الله ميلانى و برخى ديگر از علماى نامدار - دكتراى زبان وادبيات فارسى از دانشگاه تهران ۱۳۴۸ - شاگردى بزرگانى چون بديع الزمان فروزانفر، دكتر مينوى، دكتر على اكبر فياض، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل دارایی همراه با ترجمه انگلیسی فرمتdoc

8صفحه Asset   In business and accounting by asset is meant economic resources controlled by an entity as a result of past transactions or events and from which future economic benefits may be obtained. Asset characteristics Assets have three essential characteristics: They embody a future benefit that involves a capacity, singly or in combination with other assets, in the case of profit o ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(244):

آخرین محصولات فروشگاه