گزارشات کارورزی.مقالات دانشجویی.پایان نامه.طرح های توجیهی

محبوبترین محصولات

فصل پنجم درس ارتباطات سازمانی تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

فصل پنجم : تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش 14صفحه تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش سوال اصلی پژوهش: آیا بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟ در راستای سوال اصلی سوالات فرعی زیر مطرح و آزمون شده است: 1- آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 2- آیا بین منبع قدرت تخصص و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 3- آیا بین منبع قدرت مرجعیت و اثربخشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودفصل چهارم درس ارتباطات سازمانی یافته‌های پژوهش

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش 42صفحه مقدمــه در پژوهش به کمک تحلیل داده‌های گردآوری شده واقعیات و سوالهای علمی پژوهشی را جست و جو می‌کنیم. «داده‌ها» به اطلاعات خام گردآوری شده از طریق مصاحبه، پرسشنامه یا مشاهده یا پایگاههای داده‌ها دست دوم اشاره دارد. با سازماندهی داده‌ها به طریق معین، تحلیل آنها و نتیجه‌گیری از آنجا جواب مسئله ای را که در جست و جویش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود فصل سوم درس ارتباطات سازمانی روش متدولوژی پژوهش

روش (متدولوژی) پژوهش 9صفحه -1) جامعه آماری جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد. (صائبی و شیرازی، 1381). در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل دو گروه به شرح ذیل می‌باشد: الف- مدیران: که شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 85-84 می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود فصل دوم درس ارتباطات سازمانی بررسی پیشینه پژوهش

بررسی پیشینه پژوهش 100صفحه مقدمــه ارتباطات فرآیندی است که از طریق آن افراد وسازمانها،  به اهداف خود دست می‌یابند. از طریق ارتباط با دیگران؛ ما نگرشها ، ارزشها ، آرزوها ، خواسته‌ها و نیازهای خود را با دیگران تقسیم می‌کنیم. (آدنروپلانکت، 1997، ص 358). ارتباطات به معنای انتقال مفاهیم است. اگر هیچ تبادل اطلاعاتی یا فکری وجود نداشته باشد ارتباط به وجود نمی‌آید. . گوینده&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تحقیق درموردمالیات

مالیات 43صفحه ذر بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقمالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرارمالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها،همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهشاین دو پدیده به کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله درموردمديريت بازاريابي صنعتي

مديريت  بازاريابي صنعتي   19صفحه   اين مطالعه چهارچوب طرح هاي تلفيقي آموزش سازماني را در رفتار سازماني خريدار توسعه مي دهد0در اين مطالعه فعاليت هاي ارتباطي و روابط ميان واحدهاي استراتژيك تجاري كه در فرايند خريد مشاركت دارند مورد توجه قرار مي گيرند0حمايت علمي براي روابط پيشنهاد شده بر اساس رشته اي از مطالعات صورت گرفته كه اين مطالعات بر اساس مصاحبه با مديران 10واحد استراتژيك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله درمورد مديريت منابع انساني بهره وري

مديريت  منابع انساني بهره وري 177صفحه حقيقت جامعه امروزي اين است که اگر انسانها، احساس بهتري نسبت به کاري داشته باشند، موفقيتشان در آن کار بيشتر خواهد بود. سازمانها نيز از اين موضوع مستثني نيستند. زيرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند، براي ادامه کار انرژي بيشتري مي‌‌‌گيرند و احتمال موفقيتشـــــان بيشتر مي شود. «گارتنر»، اطمينان سازماني (BUSINES ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران

بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران 82صفحه از انگيزه هاي اصلي در انجام اين تحقيق بررسي اين موضوع بوده كه امروزه در جامعة ما آگاهي و اطمينان اكثر مردم نسبت به بانكهاي خصوصي در كشور بسيار كم است و ما در ضمن تحقيق به جمع آوري اطلاعات و پرسشهاي مردمي در صدد رسيدن به اين موضوع بوده ايم كه چرا آگاهي و اطمينان مردن پايين بوده و بانكهاي خصوصي چه راهكارهايي براي افزايش اين عوامل بايد درنظر بگيرند تا بتوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله ای در مورد حسابداري دولتي

مقاله ای در مورد حسابداري دولتي 28صفحه انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب ، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه ، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله درمورد مدیریت نوین در عرصه جهانی

مدیریت نوین در عرصه جهانی 42صفحه جهانی شدن ، مدیریت و تجارت الكترونیك جهانی شدن پدیده‌ای است كه بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و كشورهای بسیاری را به چالش كشانده‌است.                    &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(8):

آخرین محصولات فروشگاه