محبوبترین محصولات

دانلود نحوه تدریس درس اثر گرمابرحالت مواد( میعان ) فرمتdoc

موضوع درس : اثر گرمابرحالت مواد( میعان ) 8صفحه هدف کلی : دانش آموزان درپایان درس باید بدانند اثرگرمابرحالت موادچیست ومیعان رابتوانند تعریف کنند رفتارهای ورودی : بعدازاینکه واردکلاس شدم سلام واحوالپرسی می کنم وخودم رامعرفی می کنم برای آشنایی بیشتر بابچه ها حضور وغیاب کرده وبه چهره ها نیز نگاه می کنم سپس کتابشان رامعرفی کرده ودرمورد تیتر درس آن روز توضیح می دهم هدفهای جزئی : بیشترتوجه کردن بچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره متغيرهاي تصادفي گسسته و توزيع هاي احتمال بافرمتdoc

متغيرهاي تصادفي گسسته و توزيع هاي احتمال 18صفحه   طبق علم آمار ما بايد به نتايج آزمايشات مقادير عددي اختصاص دهيم حتي هنگامي كه آنها كيفي هستند .   تمرين 1 ) هنگامي كه يك شاخه از موردي را براي تشخيص تناسب ناقص بررسي مي كنيم ، بنابراين ‌‌‍‌[ n , d  ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ برآمد هاي ممكن از بررسي يك مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل توزیع نرمال بافرمتdoc

توزیع نرمال : 6صفحه این توزیع را که در تمام رشته های آمار و احتمال نقش ارزنده دارد ،‌ ابراهام اوموآمورا ( 1754- 1667  ) ریاضی دان فرانسوی معرفی کرده است . چگالی توزیع نرمال = چگالی زیر را چگالی نرمال با پارامتر    و   می نامند . F ( x :  , 2 ) =  ℮ - 2 ( x – 2 ) -  <  x < ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجیهی آموزش پرورش و تولید میگو

آموزش پرورش و تولید میگو 19صفحه این مقاله اطلاعات كلی در مورد بیولوژی و تكثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه می­دهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شكل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ.       این مقاله اطلاعات كلی در مورد بیولوژی و تكثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه میدهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شكل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ. در ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله پيرامون اثر گرمابرحالت مواد( میعان )

اثر گرمابرحالت مواد( میعان ) 8صفحه موضوع درس : اثر گرمابرحالت مواد( میعان ) هدف کلی : دانش آموزان درپایان درس باید بدانند اثرگرمابرحالت موادچیست ومیعان رابتوانند تعریف کنند رفتارهای ورودی : بعدازاینکه واردکلاس شدم سلام واحوالپرسی می کنم وخودم رامعرفی می کنم برای آشنایی بیشتر بابچه ها حضور وغیاب کرده وبه چهره ها نیز نگاه می کنم سپس کتابشان رامعرفی کرده ودرمورد تیتر درس آن روز توضیح می دهم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(17):

آخرین محصولات فروشگاه