pic5 pic2 pic20 pic30

پرسشنامه مقياس خود سنجي التزام عملي به اعتقادت اسلامي

پرسشنامه مقياس خود سنجي التزام عملي به اعتقادت اسلامي فرمتword 6صفحه 45جمله   الف ) هدف وموارد كاربرد : مقياس خود سنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي براي اندازه گيري رفتارهاي ديني نوجوانان وجوانان مسلمان تدوين شده است. درانتخاب جملات اين مقياس، آن دسته از اعمل ورفتار هيا ديني    ( نظير نماز وروزه واجب ) كه انجام آنها از يك نوجوان يا جوان مسلمان انتظار مي رود، دركانون توجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلودپرسشنامة اضطراب مرگ تمپلر

دانلودپرسشنامة اضطراب مرگ تمپلر فرمتword 2صفحه 15سوال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلودپرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA)

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA)فرمتword 33سوال 11صفحه مبانی نظری پرسشنامه یکی از مهمترین تغییراتی که در دوران نوجوانی و جوانی عارض می گردد.نیاز به ابزار وجود در بین آنهاست.این نیاز در دوران جوانی به اوج می رسد و تاثیرات ژرفی بر عزت نفس و کسب هویت آنها می گذارد. ابزار وجود در جوانان از سویی می تواند باعث خودشکوفایی تواناییهای بالقوه شان شود و از سوی دیگر می توان اذعان داشت که ابزار وجو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلودپرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر  فرمتword 3صفحه 17سوال روايي دارد منبع داردروش نمره گذاري دارد این پرسشنامه دارای 17 سوال برای اندازه گیری احساس های مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال 1975 در کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شد. پایایی آن از طریق آزمون مجدد با فاصله 1 تا 3 هفته 93/0 ، ضریب همبستگی این پرسشنامه با سازگاری زناشویی 7/0 گزارش شد(توکونیز والیری،1981). در زیر 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلودپرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان فرمتword 48سوال 6صفحه منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد:   1- تعهدات حرفه ای : عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشهای اخلاقی حرفه. 2- ایدئولوژیهای اخلاقی: ایدئولوژی اخلاقی فاکتوری مهم در تعیین و توضیح تفاوت در قضاوتهای اخلاقی افراد می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(45):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

بیشتر چه فایل هایی نیازدارید تادرسایت قرار دهیم؟