گزارشات کارورزی.پاورپوینت,طرح های توجیهی,دستورالعمل ها,تحقیق,مقالات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
pic1 pic2 pic4 pic4

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی

پرسشنامه  استاندارد سرمایه اجتماعی فرمتword   4صفحه   معرفی پرسشنامه پرسشنامه  استاندارد سرمایه اجتماعی (گائینی، 1391) 20 سوالی تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که سبب ارتقای سطح همکاری و پایین آمدن سطح هزینه تبادلات و ارتباطات بین اعضای آن جامعه می شود(اعتصامی و فاضلی کبریا، 1388). تعریف عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه تمايل به ترك خدمت

پرسشنامه تمايل به ترك خدمت فرمتword 3صفحه  منبع: دارد  تفسیر و نمره گذاری: دارد   این پرسشنامه دارای 15 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل کیم و همکاران (2007) طراحی گردیده است. در پایان نامه حسینی برزنجی (1392) جهت روایی صوري پرسشنامه و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)فرمتword 9صفحه 155سوال روایی و پایایی:  داردنحوه نمره گذاری:  داردمنبع:   دارد معرفی پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 155 سوال بوده و هدف آن ارزیابی هیجان های تحصیلی از ابعاد مختلف (لذت از کلاس درس، امیدواری در کلاس، غرور در کلاس، خشم در کلاس، اضطراب مربوط به کلاس، شرم نسبت به کلاس، ناامیدی مربوط به کلاس، خستگی نسبت به کلاس، لذت از یادگیری، امی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا فرمتword هدف: سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) 15سوال تعداد مولفه: 5 مولفه (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد)روایی و پایایی:  داردنحوه نمره گذاری:  داردمنبع:   دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

مقیاس هویت ورزشی برور ( AIMS )فرمتword   10سوال 5صفحه معرفی پرسشنامه: مقیاس هویت ورزشی در سال 1993 توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 10 عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد.   تعریف عملیاتی : در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد هویت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(31):
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
بیشتر چه فایل هایی نیازدارید تادرسایت قرار دهیم؟