فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت
pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

دانلود پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS

دانلود پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS   4صفحه فرمتword 41سوال مقدمه: مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی – اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر (1385)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 1387). این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود پرسشنامه ­ی ترس از تصویر بدن(BICI)

دانلود پرسشنامه ­ی ترس از تصویر بدن(BICI)   2صفحه فرمتword 19جمله پرسشنامه ­ی ترس از تصویر بدن(BICI)  این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون[1] و همکاران طراحی شد. این آزمون حاوی ۱۹ پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ۱(هرگز) تا ۵(همیشه) نمره­گذاری می­شود. در ایران بساک­نژاد و غفاری ۱۳۸۶ روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 95% گزار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش کانرز فرم معلم

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش کانرز فرم معلم 2صفحه فرمتword 38جمله اگر کودک رفتار توصیف شده را همیشه از خود نشان می دهد در ستون خیلی زیاد علامت بزنید. اگر رفتار را غالبا از خود نشان می دهد، علامت را در ستون سوم بزنید. اگر رفتار را کم و گاهی اوقات بروز می دهد در ستون دوم علامت بزنید. اگر رفتار را هرگز نشان نمی دهد در ستون یک علامت بزنید. لطفا بر اساس رفتار کودک در چند ماه گذشته فهرست را تکمیل کنید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی

دانلود پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی   4صفحه فرمتword   شامل 50جمله بسياري از مردم پيش فالگير مي روند ، زيرا ، آنچه آنها پيش بيني مي كنند معمولاً اتفاق مي افتد.     2.       در برخي موقعيتها سرخ مي شوم .      3.       اتاقي را دوست دارم كه با گل تزيين شده است . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود پرسشنامه مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت   3صفحه فرمتword 58سوال مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت دانشجوی عزیز:                                                 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(51):

آخرین محصولات فروشگاه