pic5 pic2 pic20 pic30

دانلود پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

دانلود پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان   4صفحه فرمتword 81سوال پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان Child - Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) با توجه به این که در سوال های زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هسچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن هر سوال نظر خود را به صورت بلی یا خیر مشخص کنید و درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلودپرسشنامه عملکرد سازمانی

دانلودپرسشنامه عملکرد سازمانی    8صفحه 42سوال فرمتword روايي دارد منبع دارد روش نمره گذاري دارد پرسشنامه عملکرد سازمانی   پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  دارای  42بوده  و هفت مولفه ی توانایی (گویه های 1-2-3-20)، وضوح (گویه های 4-5-6-7-8-38-39)، کمک (گویه های 9-11-12-13-15)، مشوق (گویه های 16-18-19-21-22-25)، ارزیابی (گویه های 23-3 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود پرسشنامه طرحواره ویرایش دوم

دانلود پرسشنامه طرحواره ویرایش دوم   11صفحه فرمتword 232جمله پرسشنامه طرحواره[1]                                               (ويرايش دوم)    &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلودپرسشنامه آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی

  دانلودپرسشنامه آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی 3صفحه فرمتword آزمون معبد 25 سوالی، (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و...) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد. سوالات آزمون با توجه به رفتاری های دینی رایج در جوانان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلودپرسشنامه شفقت خود– فرم کوتاه وفرم بلند(ریس و همکاران، 2011)

دانلودپرسشنامه شفقت خود– فرم کوتاه وفرم بلند(ریس و همکاران، 2011) 5صفحه فرمتword 26سوال معرفی پرسشنامه:     این مقیاس شامل 26 ماده برای اندازه­گیری سه مولفه مهربانی به خود (5 ماده) در برابر قضاوت کردن خود (5 ماده)، اشتراک انسانی (4 ماده) در برابر انزوا (4 ماده) و ذهن آگاهی (4 ماده) در برابر همانندسازی افراطی (4 ماده) تدوین شده است. ماده­ها در یک مقیاس لیکرت 5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(45):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

بیشتر چه فایل هایی نیازدارید تادرسایت قرار دهیم؟