فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 2 – فرم B

دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل  آزمون نابسته به فرهنگ  اندازه گیری عامل G  مقیاس 2 – فرم  B   دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل  آزمون نابسته به فرهنگ  اندازه گیری عامل G  مقیاس 2 – فرم  B   9صفحه   فرمت وورد word     آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 2 – فرم  B ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم A

دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم  A   دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم  A     8صفحه    فرمت وورد word     آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم  A     نام و نام خانوادگی ........................................................................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان  USDI دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان  USDI   مقیاس افسردگی دانشجویان  USDI   3صفحه    فرمت وورد word   شامل 30جمله شیوه نمره گذاری و تفسیردارد روایی و پایایی دارد منبع دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان 3صفحه   فرمت doc ووردword   20سوال شیوه نمره گذاری این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

دانلود پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ 17جمله 2صفحه   فرمت doc ووردword    روایی و پایایی دارد شیوه نمره گذاری و تفسیر دارد منبع دارد   به منظور نمره گذاری پرسشنامه به هر گزینه بلی 1 امتیاز و به هر گزینه خیر 0 امتیاز دهید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه امتیاز همه سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. این عدد دامنه ای از 0 تا 17 خواهد داشت و بدیهی است که هر چه این امتیاز بالات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(54):