فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 805  ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی 12اسلاید   چکيده محتواي فابل: دامنه کاربرد ¨ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای 100 تا 700 در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی تهیه شده بر اساس یک چارچوب با مقاصد عمومی یا با مقاصد خاص.     ¨خارج از دامنه کاربرد گزارش حسابرس بخش ¨اطلاعات مالی تاریخی: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800  ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص 11اسلاید چکيده محتواي فابل: دامنه کاربرد ¨ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای 100 تا 700 در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص.   تاریخ اجرا ¨صورتهاي مالي با دوره مالي اول فروردين 1391 و پس از آن   هدف ¨هدف حسابرس هنگام بکارگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 720  ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده 11اسلاید چکيده محتواي فابل: کلیات هدف استاندارد ¨ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره ارزيابي ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده که حسابرس الزامی نسبت به گزارش درباره آنها، ندارد. هدف از مطالعه ساير اطلاعات: شناسايي مغایرتهای با اهميت آن با صورتهاي مالي حسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 710 اطلاعات مقايسه‌ای

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 710  اطلاعات مقايسه‌ای 7اسلاید چکيده محتواي فابل: کلیات هدف استاندارد ¨ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در‌مورد مسئولیتهای حسابرس درباره  اطلاعات مقایسه‌ای کسب اطمینان حسابرس از منطبق بودن اطلاعات مقایسه‌ای از تمام جنبه‌های با اهمیت، با استانداردهای حسابداری. ¨اشکال ارائه اطلاعات مربوط به دوره مالی گذشته: اطل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 705 اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل

پاورپوینت استاندارد حسابرسي 705  اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل 27اسلاید چکيده محتواي فابل: استاندارد حسابرسي 705 اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل دامنه کاربرد ¨ مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب برای شرایط تعدیل اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی .   انواع اظهارنظرهای تعدیل شده ¨ انواع اظهارنظر تعدیل شده : اظهارنظر مشروط، اظهارنظر مر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(14):