گزارشات کارورزی.مقالات دانشجویی.پایان نامه.طرح های توجیهی

محبوبترین محصولات

دانلود مقاله درباره شناسه کامپیوتر

شناسه کامپیوتر                                1صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود نمونه پروپزال مالیاتی

20صفحه دانشگاه آزاد اسلامي                   واحد علوم و تحقيقات (تهران) Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran   فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد   عنوان تحقيق به فارسي:     نام دانشجو:         &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفكیكی بیش 1000 متر مربع

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفكیكی بیش 1000 متر مربع 12صفحه   1-1- ارائه تقاضانامه مالك یا وكیل قانونی با درج مورد درخواست 1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شركت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شركت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است 1-3 - ارائه یك سری فتوكپی از تمامی اوراق سند مالكیت كه در قسمت تشكیل پرونده برابر اصل خواهد شد 1- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(2):

آخرین محصولات فروشگاه