گزارشات کارورزی.مقالات دانشجویی.پایان نامه.طرح های توجیهی

محبوبترین محصولات

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته بندي نمـك يددار

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته بندي نمـك يددار                                                       با ظرفيت چهارهزا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي باغداري و پرورش ميوه جات

طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي باغداري و پرورش ميوه جات   با ظرفيت پانزده هكتار  11صفحه موضوع طرح :   باغداري و  پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه )                     ظرفيت : پانزده هكتار   محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي واقتصادي پرورش ماهي قزل‌آلا

طرح توجيه فني ، مالي واقتصادي پرورش ماهي قزل‌آلا                                                      با ظرفيت هـشتاد تن در سـال &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادی پرورش گل و گياهان زينتي

طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادی پرورش گل و گياهان زينتي  11صفحه با ظرفيت توليد 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني   موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي                 ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي پرورش گل و گياه در گلخانه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گل و گياه در گلخانه 13صفحه ( پيتوس و نخل زينتي )                                                      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي 11صفحه   با ظرفيت توليد 200 تن خيار در سال       موضوع طرح :پرورش صيفي‌جات ( خيار ) گلخانه‌اي به ظرفيت 200 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 05/747 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 05/77 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 670 ميليون ريال & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي

طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي 11صفحه   با ظرفيت بسته بندي 1800 تن گوشت ماهي فرآوري شده در سال     موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي              ظرفيت : 1800 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال   س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادی بسته‌ بنـدي گوشت قرمز

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادی بسته‌ بنـدي گوشت قرمز 12صفحه   با ظرفيت بسته بندي 1600 تن گوشت قرمز در سال موضوع طرح : بسته بندي گوشت قرمـز   ظرفيت : 1600 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 84/2455 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 84/245 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 2210 ميليون ريال   ميزان اشتغالزايي : چهـ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌ بندي عـســل

طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌ بندي عـســل   با ظرفيت 240 تن در سال  11صفحه     موضوع طرح : بسته بندي عسل به ظرفيت 240 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه دانشجويي درباره طرح توجيهی فني ، مالي و اقتـصادي بستـه‌ بنـدي خــرمـا

طرح توجيهی فني ، مالي و اقتـصادي بستـه‌ بنـدي خــرمـا   با ظرفيت بسته بندي 2000 تن در سال  11صفحه موضوع طرح : بسته بندي خـرما   ظرفيت : دو هزار تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استان‌هاي جنوبي   سرمايه گذاري كـل: 54/1405 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54/145 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 1260 ميليون ريال   ميز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(4):

آخرین محصولات فروشگاه