گزارشات کارورزی.مقالات دانشجویی.پایان نامه.طرح های توجیهی

محبوبترین محصولات

فصل پنجم درس ارتباطات سازمانی تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

فصل پنجم : تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش 14صفحه تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش سوال اصلی پژوهش: آیا بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟ در راستای سوال اصلی سوالات فرعی زیر مطرح و آزمون شده است: 1- آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 2- آیا بین منبع قدرت تخصص و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟ 3- آیا بین منبع قدرت مرجعیت و اثربخشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودفصل چهارم درس ارتباطات سازمانی یافته‌های پژوهش

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش 42صفحه مقدمــه در پژوهش به کمک تحلیل داده‌های گردآوری شده واقعیات و سوالهای علمی پژوهشی را جست و جو می‌کنیم. «داده‌ها» به اطلاعات خام گردآوری شده از طریق مصاحبه، پرسشنامه یا مشاهده یا پایگاههای داده‌ها دست دوم اشاره دارد. با سازماندهی داده‌ها به طریق معین، تحلیل آنها و نتیجه‌گیری از آنجا جواب مسئله ای را که در جست و جویش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود فصل سوم درس ارتباطات سازمانی روش متدولوژی پژوهش

روش (متدولوژی) پژوهش 9صفحه -1) جامعه آماری جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد. (صائبی و شیرازی، 1381). در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل دو گروه به شرح ذیل می‌باشد: الف- مدیران: که شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 85-84 می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود فصل دوم درس ارتباطات سازمانی بررسی پیشینه پژوهش

بررسی پیشینه پژوهش 100صفحه مقدمــه ارتباطات فرآیندی است که از طریق آن افراد وسازمانها،  به اهداف خود دست می‌یابند. از طریق ارتباط با دیگران؛ ما نگرشها ، ارزشها ، آرزوها ، خواسته‌ها و نیازهای خود را با دیگران تقسیم می‌کنیم. (آدنروپلانکت، 1997، ص 358). ارتباطات به معنای انتقال مفاهیم است. اگر هیچ تبادل اطلاعاتی یا فکری وجود نداشته باشد ارتباط به وجود نمی‌آید. . گوینده&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقيق و بررسي ارتباطات درون سازمانی باترجمه انگلیسی

ارتباطات درون   سازمانی 10صفحه         ارتباط سازمانی یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافی نشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قر انفجار اطلاعات نامیده اندومدیریت اطلاعات را نیز به مثابهء یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح کرده اند ارتباط چیست ؟ درواقع ارتباط بستر مبادلهء اطلاعات است بدون برقراری ارتباط اثر بخش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(370):

آخرین محصولات فروشگاه