گزارشات کارورزی.مقالات دانشجویی.پایان نامه.طرح های توجیهی

محبوبترین محصولات

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره دايره

64صفحه دايره معادله يك دايره فرض كنيم C(a,b) مركز و r شعاع دايره باشد . فرض كنيم P(x,y) نقطة دلخواهي روي محيط دايره باشد. در اين صورت CP=r بنابراين                      با مراجعه به معادلة ، كه عبارتي براي فاصله بين دو نقطه ارائه مي دهد، داريم   كه معادله مطلوب است. اگر فرض كنيم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل ریاضیدانان اسلام

13صفحه مقدمه : داني رياضي در ميان مسلمين از ديرباز داراي جايگاه ژرف و منزلت والايي بوده است . در زماني كه اروپا در قرون وسطي خرافات ، جهل ، ظلم و تعدي بود و كشيشان متععصب انسانها را از روي توردن به پژوهشي و تحقيق باز مي دانستند . علوم متعدد در سرزمين هاي اسلامي به خصوص رياضي از اهميت فوق العاده زيادي برخوردار بود . كثرت دانشمندان علوم رياضي در جهان اسلام چندان است كه به راستي نمي توان در اين ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل خيام

خيام 6صفحه زندگي نامه                                                    امام غياث الدين ابوالفتح عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري يكي از حكماء و ريا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره خرپا و روشهای خرپاها

16صفحه روش تبديل به درجه : عدد = مقدارش = shift t که حاصل به توان 1 مي رسد و بعد مقدارش = cos   مطلوبست محاسبه نيروهاي داخلي بر حسب خرپاي شکل زير :               ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره حل مسائل برنامه ريزي خطي و درجه دوم بوسيله مدلهاي شبكه هاي عصبی

98صفحه فصل اول مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي 1-1 مقدمه                                         در ساليان اخير شاهد حركتي مستمر، از تحقيقات صرفاً تئوري به تحقيقات كاربردي بخصوص در زمينه پردازش اطلاعات، براي مسائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(780):

آخرین محصولات فروشگاه